​ចំណូល​ Apple ​បាន​ពី​ការ​លក់​​ iPhone ​ចាប់​តាំង​ពី​ ២០០៧​

iPhone ជា​ផលិតផល​ដ៏​មាន​សក្ដានុពល​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​​ផលិត​ផល​ទាំង​ឡាយ​របស់​​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​យក្ស​ Apple។ ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​ ២០០៧ មក​ Apple រក​ចំណូល​បាន​រាប់​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ពី​​ការ​លក់​ម៉ូដែល​ iPhone។

 

​ចំណូល​ Apple ​បាន​ពី​ការ​លក់​​ iPhone ​ចាប់​តាំង​ពី​ ២០០៧​

 

-ឆ្នាំ​ ២០០៧ ៖ ០,៦​ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

 

-ឆ្នាំ​ ២០០៨ ៖ ៦,៧​ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

 

-ឆ្នាំ​ ២០០៩ ៖ ១៣​ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

 

-ឆ្នាំ​ ២០១០ ៖ ២៥,២​ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

 

-ឆ្នាំ​ ២០១១៖ ៤៦,០​ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

 

-ឆ្នាំ​ ២០១២ ៖ ៧៨,៧​ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

 

-ឆ្នាំ​ ២០១៣ ៖ ៩១,៣​ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

 

-ឆ្នាំ​ ២០១៤ ៖ ១០២​ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

 

-ឆ្នាំ​ ២០១៥ ៖ ១៥៥​ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

 

ចុច​អាន៖ ចង់​ដឹង​ថ្ម​ iPhone ​មាន​បញ្ហា​ ឬ​ អត់​សាក​តាម​កម្មវិធី​នេះ​

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ revenuesandprofits​​​​​​​​​