ពាណិជ្ជករ​អារ៉ាប់​ម្នាក់​ចំណាយ​ជិត ៥ លាន​ដុល្លារ​ទិញ​ស្លាក​លេខ​រថយន្ត​ និពន្ធដោយ : ធីតា       June-07-2016, 7:39 am         721

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ពាណិជ្ជករ​អារ៉ាប់​ម្នាក់​ចំណាយ​ជិត ៥ លាន​ដុល្លារ​ទិញ​ស្លាក​លេខ​រថយន្ត​