មន្រ្តីជំនាញថា​រសៀលនេះ​រាជធានីភ្នំពេញ​អាចមានភ្លៀង​ពីមធ្យមទៅបង្គួរ

រាជធានីភ្នំពេញ៖​ បើតាមមន្រ្តីក្រសួងធនធានទឹក​និងឧតុនិយម​ដែលសរសេរនៅលើបណ្តាញ​ទំនាក់ទំនងសង្គម (Facebook) ផេករបស់​ក្រសួងធនធានទឹកនិង​ឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថា​ «រាជធានីភ្នំពេញអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់​ក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរ នាពេល​រសៀលថ្ងៃទី ​០៧ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ ។»