ទស្សនា​វ​ដ្តី Fortune ប្រកាស​ចំណាត់ថ្នាក់​ប្រាក់ចំណូល​របស់​សហគ្រាស និង ក្រុមហ៊ុន​ទាំង ៥០០ នៅ​អាមេរិក

កាលពីពេលថ្មីៗនេះទស្សនាវដ្តី Fortune ទើបតែប្រកាសចំណាត់ថ្នាក់ប្រាក់ចំណូលឆ្នាំ ២០១៦ របស់សហគ្រាស និង ក្រុមហ៊ុនទាំង ៥០០ នៅអាមេរិក ។ នៅក្នុងការប្រកាសនេះអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង ជាងគេនោះ គឺក្រុមហ៊ុន Apple ព្រោះកន្លងទៅថ្មីៗនេះបើទោះបីជាការរកស៊ីមានការរអាក់រអួល និង ជួបបញ្ហា ខ្លះៗក្តីក៏ប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple មិនបានធ្លាក់ចុះឡើយ ។

ផ្ទុយទៅវិញ គឺបានកើនដល់ទៅជាង ២៣៣,៧ ពាន់លានដុល្លារ ឯណោះដោយស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦ នេះហើយដែល ប្រាក់ចំណូលកាលពីឆ្នាំទៅមានត្រឹមតែជាង ១៨២,៨ ពាន់លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ពីលេខ ៥ ។ ខាងក្រោមនេះជាចំណាត់ថ្នាក់នៃប្រាក់ចំណូលឆ្នាំ ២០១៦ របស់សហគ្រាស និង ក្រុមហ៊ុនចំនួន ១០ ៖
១- Walmart = ៤៨២,១៣០ ពាន់លានដុល្លារ

ទស្សនា​វ​ដ្តី Fortune ប្រកាស​ចំណាត់ថ្នាក់​ប្រាក់ចំណូល​របស់​សហគ្រាស និង ក្រុមហ៊ុន​ទាំង ៥០០ នៅ​អាមេរិក

២- Exxon Mobil = ២៤៦,២០៤ ពាន់លានដុល្លារ

ទស្សនា​វ​ដ្តី Fortune ប្រកាស​ចំណាត់ថ្នាក់​ប្រាក់ចំណូល​របស់​សហគ្រាស និង ក្រុមហ៊ុន​ទាំង ៥០០ នៅ​អាមេរិក

៣- Apple = ២៣៣,៧១៥ ពាន់លានដុល្លារ

ទស្សនា​វ​ដ្តី Fortune ប្រកាស​ចំណាត់ថ្នាក់​ប្រាក់ចំណូល​របស់​សហគ្រាស និង ក្រុមហ៊ុន​ទាំង ៥០០ នៅ​អាមេរិក

៤- Berkshire Hathaway = ២១០,៨២១ ពាន់លានដុល្លារ

ទស្សនា​វ​ដ្តី Fortune ប្រកាស​ចំណាត់ថ្នាក់​ប្រាក់ចំណូល​របស់​សហគ្រាស និង ក្រុមហ៊ុន​ទាំង ៥០០ នៅ​អាមេរិក

៥- Mackesson = ១៨១,២៤១ ពាន់លានដុល្លារ

ទស្សនា​វ​ដ្តី Fortune ប្រកាស​ចំណាត់ថ្នាក់​ប្រាក់ចំណូល​របស់​សហគ្រាស និង ក្រុមហ៊ុន​ទាំង ៥០០ នៅ​អាមេរិក

៦- United Health Group = ១៥៧,១០៧ ពាន់លានដុល្លារ

ទស្សនា​វ​ដ្តី Fortune ប្រកាស​ចំណាត់ថ្នាក់​ប្រាក់ចំណូល​របស់​សហគ្រាស និង ក្រុមហ៊ុន​ទាំង ៥០០ នៅ​អាមេរិក

៧- CVS Health = ១៥៣,២៩០ ពាន់លានដុល្លារ

ទស្សនា​វ​ដ្តី Fortune ប្រកាស​ចំណាត់ថ្នាក់​ប្រាក់ចំណូល​របស់​សហគ្រាស និង ក្រុមហ៊ុន​ទាំង ៥០០ នៅ​អាមេរិក

៨- General Motors = ១៥២,៣៥៦ ពាន់លានដុល្លារ

ទស្សនា​វ​ដ្តី Fortune ប្រកាស​ចំណាត់ថ្នាក់​ប្រាក់ចំណូល​របស់​សហគ្រាស និង ក្រុមហ៊ុន​ទាំង ៥០០ នៅ​អាមេរិក

៩- Ford Motor = ១៤៩,៥៥៨ ពាន់លានដុល្លារ

ទស្សនា​វ​ដ្តី Fortune ប្រកាស​ចំណាត់ថ្នាក់​ប្រាក់ចំណូល​របស់​សហគ្រាស និង ក្រុមហ៊ុន​ទាំង ៥០០ នៅ​អាមេរិក

១០- AT&T = ១៤៦,៨០១ ពាន់លានដុល្លារ ៕

ទស្សនា​វ​ដ្តី Fortune ប្រកាស​ចំណាត់ថ្នាក់​ប្រាក់ចំណូល​របស់​សហគ្រាស និង ក្រុមហ៊ុន​ទាំង ៥០០ នៅ​អាមេរិក

ប្រភព៖ pmhotnews

  • ទស្សនា​វ​ដ្តី Fortune ប្រកាស​ចំណាត់ថ្នាក់​ប្រាក់ចំណូល​របស់​សហគ្រាស និង ក្រុមហ៊ុន​ទាំង ៥០០ នៅ​អាមេរិក已关闭评论
  • 3 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/06/08  Category:កំសាន្ត
Tags: