​សង្គ្រាម​លើ​វាល​ស្មៅ​ កម្ពុជា-តៃប៉ិ ​បង្ហាញ​លើ​រូបភាព​ទាំង​អស់​នេះ

ក្រោម​ក្រសែ​ភ្នែក​អ្នក​គាំទ្រ​ជាង​៦​ម៉ឺន​នាក់ ​ក្រុម​បាល់​ទាត់​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​បាន​យក​ឈ្នះ​ក្រុម​ឆាយ​នីស​តៃប៉ិ ​ដោយ​លទ្ធផល ២-០ ​ក្នុង​ជើង​ទី​២ ​វគ្គ​ជម្រុះ​បឋម​ពាន​រង្វាន់ AFC Asian Cup 2019 ​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​កាល​ពី​ល្ងាច​ម្សិលមិញ​នេះ។ ​ដោយ​លទ្ធផល​សរុប​ទាំង​ពីរ​ជើង ​កម្ពុជា ៤-២ ​ឆាយ​នីស​តៃប៉ិ ​នេះ​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ក្រុម​កម្ពុជា​បាន​ឡើង​ទៅ​វគ្គ​បន្ត​ហើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

 

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ទិដ្ឋភាព​សង្គ្រាម​លើ​វាលស្មៅ​រវាង​ក្រុម​គោ​ព្រៃ​កម្ពុជា​និង​ឆាយ​នីស​តៃប៉ិ៖

 

​សង្គ្រាម​លើ​វាល​ស្មៅ​ កម្ពុជា-តៃប៉ិ ​បង្ហាញ​លើ​រូបភាព​ទាំង​អស់​នេះ

 

​សង្គ្រាម​លើ​វាល​ស្មៅ​ កម្ពុជា-តៃប៉ិ ​បង្ហាញ​លើ​រូបភាព​ទាំង​អស់​នេះ

 

​សង្គ្រាម​លើ​វាល​ស្មៅ​ កម្ពុជា-តៃប៉ិ ​បង្ហាញ​លើ​រូបភាព​ទាំង​អស់​នេះ

 

​សង្គ្រាម​លើ​វាល​ស្មៅ​ កម្ពុជា-តៃប៉ិ ​បង្ហាញ​លើ​រូបភាព​ទាំង​អស់​នេះ

 

​សង្គ្រាម​លើ​វាល​ស្មៅ​ កម្ពុជា-តៃប៉ិ ​បង្ហាញ​លើ​រូបភាព​ទាំង​អស់​នេះ

 

​សង្គ្រាម​លើ​វាល​ស្មៅ​ កម្ពុជា-តៃប៉ិ ​បង្ហាញ​លើ​រូបភាព​ទាំង​អស់​នេះ

 

​សង្គ្រាម​លើ​វាល​ស្មៅ​ កម្ពុជា-តៃប៉ិ ​បង្ហាញ​លើ​រូបភាព​ទាំង​អស់​នេះ

 

​សង្គ្រាម​លើ​វាល​ស្មៅ​ កម្ពុជា-តៃប៉ិ ​បង្ហាញ​លើ​រូបភាព​ទាំង​អស់​នេះ

 

​សង្គ្រាម​លើ​វាល​ស្មៅ​ កម្ពុជា-តៃប៉ិ ​បង្ហាញ​លើ​រូបភាព​ទាំង​អស់​នេះ

 

​សង្គ្រាម​លើ​វាល​ស្មៅ​ កម្ពុជា-តៃប៉ិ ​បង្ហាញ​លើ​រូបភាព​ទាំង​អស់​នេះ

 

​សង្គ្រាម​លើ​វាល​ស្មៅ​ កម្ពុជា-តៃប៉ិ ​បង្ហាញ​លើ​រូបភាព​ទាំង​អស់​នេះ

 

​សង្គ្រាម​លើ​វាល​ស្មៅ​ កម្ពុជា-តៃប៉ិ ​បង្ហាញ​លើ​រូបភាព​ទាំង​អស់​នេះ

 

​សង្គ្រាម​លើ​វាល​ស្មៅ​ កម្ពុជា-តៃប៉ិ ​បង្ហាញ​លើ​រូបភាព​ទាំង​អស់​នេះ

 

​សង្គ្រាម​លើ​វាល​ស្មៅ​ កម្ពុជា-តៃប៉ិ ​បង្ហាញ​លើ​រូបភាព​ទាំង​អស់​នេះ

 

 

អត្ថបទ៖ មុន្នី រម្យ