ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់​ចាក​ចេញពី​ទីក្រុង​មក​រស់នៅ​ក្នុងព្រៃ​សង់ផ្ទះ​ដោយ​ខ្លួនឯង បរិភោគ​កណ្តុរ ស្រមោច​…​ជា​អាហារ​

Claire Dunn អាយុ ៣១ ឆ្នាំ សញ្ជាតិអូស្ត្រាលី បានចាកចេញពីខ្សែជីវិតរុងរឿងនៅទីក្រុង ហើយបានបោះជំហានចូលព្រៃ ដើម្បីចង់ស្គាល់ និងក្របជញ្ជក់ពីជីវិតក្នុងព្រៃរហោស្ថាន រយៈពេល១២ខែ ។ នាងបានចាប់កណ្តុរ, ពស់, សត្វស្លាប ដើម្បីធ្វើជាអាហារ ។ ក្រៅពីនោះ នាងបានធ្វើជំរកស្នាក់នៅមួយពី…ស្មៅ ។

ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់​ចាក​ចេញពី​ទីក្រុង​មក​រស់នៅ​ក្នុងព្រៃ​សង់ផ្ទះ​ដោយ​ខ្លួនឯង បរិភោគ​កណ្តុរ ស្រមោច​…​ជា​អាហារ​

ក្រោយពីរស់នៅក្នុងជីវិតជា “មនុស្សព្រៃ” រយៈពេល ១២ ខែ, Claire Dunn បានសរសេរ និងបោះពុម្ភផ្សាយសៀវភៅ “ចាកចោលទីក្រុង ស្វែងយល់តំបន់ជនបទ” ។ រយៈពេល១ឆ្នាំ រស់នៅក្នុងព្រៃត្រូពិច ឃ្លាតចាកពីជីវិតក្នុងខឿន “អរីយ្យធម៌” បានបង្រៀននាងឲ្យចេះស្រឡាញ់កណ្តុរ និងសត្វទាំងឡាយរកបានដោយចៃដន្យ ។ ម្តងម្កាល គឺបរិភោគស្រមោច ចង្អារ ជាអាហារ ។ ក្រៅពីនោះ នាងនៅត្រូវរស់នៅក្នុងស្ថានភាពពុំមានសាប៊ូ ថ្នាំសក់សក់ ឬ របស់របរសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃចាំបាច់ផ្សេងទៀត ៕

ខាងក្រោមជារូបភាពនៃជីវិតរហោរស្ថានរបស់នាង៖

ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់​ចាក​ចេញពី​ទីក្រុង​មក​រស់នៅ​ក្នុងព្រៃ​សង់ផ្ទះ​ដោយ​ខ្លួនឯង បរិភោគ​កណ្តុរ ស្រមោច​…​ជា​អាហារ​ ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់​ចាក​ចេញពី​ទីក្រុង​មក​រស់នៅ​ក្នុងព្រៃ​សង់ផ្ទះ​ដោយ​ខ្លួនឯង បរិភោគ​កណ្តុរ ស្រមោច​…​ជា​អាហារ​ ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់​ចាក​ចេញពី​ទីក្រុង​មក​រស់នៅ​ក្នុងព្រៃ​សង់ផ្ទះ​ដោយ​ខ្លួនឯង បរិភោគ​កណ្តុរ ស្រមោច​…​ជា​អាហារ​ ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់​ចាក​ចេញពី​ទីក្រុង​មក​រស់នៅ​ក្នុងព្រៃ​សង់ផ្ទះ​ដោយ​ខ្លួនឯង បរិភោគ​កណ្តុរ ស្រមោច​…​ជា​អាហារ​