ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 9.3.3 beta 2 បានចេញឲ្យយើងអាបដេតហើយ

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 9.3.3 beta 2 បានចេញឲ្យយើងអាបដេតហើយ

រាល់ប្រិយមិត្តដែលចង់អាបដេតទៅកាន់ iOS 9.3.3 Bata 2 នោះ គឺយើងអាចធ្វើការអាចដេតបានហើយក្នុងថ្ងៃនេះ ដោយក្រុមហ៊ុន Apple បានបើឲ្យអាបដេតកាលពីម្សិលមិញ។ កំណែថ្មីនេះក្រុមហ៊ុន Apple បានកំហុសឆ្កងតិចតូចដែលបានឡើងកន្លងមក។ អ្វីដែលពិសេសគឺវាអាចធ្វើអោយស្មាតហ្វូនជំនាន់ចាសដើរលឿនជាងមុនផងដែរដូចជា iPhone 4S ជាដើម។

Image: ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 9.3.3 beta 2 បានចេញឲ្យយើងអាបដេតហើយ

Image: ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 9.3.3 beta 2 បានចេញឲ្យយើងអាបដេតហើយ

Image: ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 9.3.3 beta 2 បានចេញឲ្យយើងអាបដេតហើយ

---------------------------------------

ដោយ: ខន សុខឡាយ

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 9.3.3 beta 2 បានចេញឲ្យយើងអាបដេតហើយ

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

Sovann2.com
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 9.3.3 beta 2 បានចេញឲ្យយើងអាបដេតហើយ

ចុះថ្ងៃទី 8 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 12:47 ល្ងាច

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ