លោក កែវ រ៉េមី ៖ នៅ​សម័យ​ខ្មែរក្រហម​ កុំ​និយាយ​ពី​សិទ្ធិមនុស្ស​ឲ្យ​សោះ

លោក កែវ រ៉េមី ៖ នៅ​សម័យ​ខ្មែរក្រហម​ កុំ​និយាយ​ពី​សិទ្ធិមនុស្ស​ឲ្យ​សោះភ្នំពេញ ៖ លោក កែវ រ៉េមី ​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា បាន​បញ្ជាក់​ថា នៅ​សម័យ​ខ្មែរក្រហម​កុំ​និយាយ​ឲ្យសោះ​ពី​សិទ្ធិមនុស្ស សូម្បីតែ​ការ​ជ្រើសរើស​គូស្រករ ក៏​ត្រូវ​ហាមឃាត់ ហើយ​ត្រូវ​ធ្វើតាម​ការ​ជ្រើសរើស​របស់​អង្គការ​។ លោក​បញ្ជាក់​ថា ចំពោះ​ការ​បកស្រាយ​សិទ្ធិមនុស្ស គណ​បក្ស​ជំទាស់ និយាយ​ត្រឹម​តែ​មាន​សិទ្ធិ ប៉ុន្តែ​មិន​និយាយ​ពី​ច្បាប់​៕