ភូមា​ចាប់ផ្ដើម​កាប់​ដើម​ស្លា​ចោល ដើម្បី​កម្ចាត់​ជម្ងឺមហារីក​

dnt-news : យោងតាម​ការចុះផ្សាយ​អត្ថបទ​ពត៌មាន​ដោយ​គេហទំព័រ​CCTV បានឱ្យដឹងថា អាជ្ញាធរ​នៃ​ប្រទេស​ភូមា កំពុងដំណើរការ​យុទ្ធនា​ការកាប់​ដើម​ស្លា​ដែល​ដុះ​នៅតាម​ទីសាធារណៈ​ចោល ដែល​ដំបូង​ត្រូវ​ចាប់ផ្ដើម​ពី​ទីប្រជុំជន​ទៅ ។ មូលហេតុ​នៃ​ការកាប់​នេះ គឺ​ដើម្បី​កម្ចាត់​ជម្ងឺមហារីក ។​