សា​សា បង្ហើប​រឿង​រៀបការ​

dnt-news : តារាចម្រៀង​ក្នុង​ផលិតកម្ម​ថោ​ន កញ្ញា សា​សា បាន​ព្រលយ​ថា ចង់​រៀបការ​ជាមួយនឹង​អ្នករកស៊ី​ម្នាក់ ប៉ុន្តែ​មិនទាន់​ដល់ពេល ព្រោះ​កំពុង​ជាប់រវល់​រកស៊ី​ទាំងសង្ខាង​។​