កាន់តែច្បាស់ភ្នែកពីរូបរាង iPhone 7 ធានាថាជក់ចិត្ត ដិតអារម្មណ៍ភ្លាមៗ

កាន់តែច្បាស់ភ្នែកពីរូបរាង iPhone 7 ធានាថាជក់ចិត្ត ដិតអារម្មណ៍ភ្លាមៗ

ក្រលែកមកទស្សនាកម្រងរូបភាព Concept ថ្មីៗរបស់ iPhone 7/7 Plus
ដែលរចនាឡើងដោយ Martin Hajek ទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះ។ ដូចដែលអ្នកបានដឹងហើយថា
ទូរស័ព្ទជំនាន់ថ្មីទាំងពីរម៉ូឌែលខាងលើ នឹងត្រូវបានបង្ហាញខ្លួនទៅកាន់ពិភពលោក នាខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2016 ខាងមុខនេះ។
ម្យ៉ាងវិញទៀតក៏មានព័ត៌មានជាច្រើនដែលទាក់ទងពីលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសនៃកាមេរ៉ា, បច្ចេកវិទ្យាជំនាន់ចុងក្រោយ
និងរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតដូចដែលវិចិត្រករដៃឯកមួយរូបខាងលើ បានបង្ហាញ។ ចង់ដឹងថាជក់ចិត្តមែនឫក៏អត់
សូមក្រលេកទៅមើលកម្រងរូបភាពខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា។

---------------------------------------

ដោយ: កៅ រក្សា

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
កាន់តែច្បាស់ភ្នែកពីរូបរាង iPhone 7 ធានាថាជក់ចិត្ត ដិតអារម្មណ៍ភ្លាមៗ

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

Sovann2.com
កាន់តែច្បាស់ភ្នែកពីរូបរាង iPhone 7 ធានាថាជក់ចិត្ត ដិតអារម្មណ៍ភ្លាមៗ

ចុះថ្ងៃទី 8 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 04:28 ល្ងាច

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ

កាន់តែច្បាស់ភ្នែកពីរូបរាង iPhone 7 ធានាថាជក់ចិត្ត ដិតអារម្មណ៍ភ្លាមៗ
កាន់តែច្បាស់ភ្នែកពីរូបរាង iPhone 7 ធានាថាជក់ចិត្ត ដិតអារម្មណ៍ភ្លាមៗ
កាន់តែច្បាស់ភ្នែកពីរូបរាង iPhone 7 ធានាថាជក់ចិត្ត ដិតអារម្មណ៍ភ្លាមៗ
កាន់តែច្បាស់ភ្នែកពីរូបរាង iPhone 7 ធានាថាជក់ចិត្ត ដិតអារម្មណ៍ភ្លាមៗ
កាន់តែច្បាស់ភ្នែកពីរូបរាង iPhone 7 ធានាថាជក់ចិត្ត ដិតអារម្មណ៍ភ្លាមៗ

កាន់តែច្បាស់ភ្នែកពីរូបរាង iPhone 7 ធានាថាជក់ចិត្ត ដិតអារម្មណ៍ភ្លាមៗ
កាន់តែច្បាស់ភ្នែកពីរូបរាង iPhone 7 ធានាថាជក់ចិត្ត ដិតអារម្មណ៍ភ្លាមៗ
កាន់តែច្បាស់ភ្នែកពីរូបរាង iPhone 7 ធានាថាជក់ចិត្ត ដិតអារម្មណ៍ភ្លាមៗ
កាន់តែច្បាស់ភ្នែកពីរូបរាង iPhone 7 ធានាថាជក់ចិត្ត ដិតអារម្មណ៍ភ្លាមៗ