កម្ពុជា និង​អាមេរិក ផ្តើម​បេសកកម្ម​ទេវតា​លើក​ទី​៤ នៅ​កំពត​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       June-09-2016, 8:19 am         156

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132កម្ពុជា និង​អាមេរិក ផ្តើម​បេសកកម្ម​ទេវតា​លើក​ទី​៤ នៅ​កំពត​ប្រតិបត្តិការ Pacific Angel កាលពីឆ្នាំ​២០១៣