អ្នកនាង ម៉េង កែវជ្ជតា ចេញមុខបដិសេធរឿង…!

Videos


កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអ្នកនាង ម៉េង កែវពេជ្ជតា បានបញ្ចេញសារថ្មីមួយប្រាប់ដល់ទស្ស និកជនថា មានគេលួចរូបថតអ្នកនាងទៅបង្កើតប៉្រូហ្វាល់ថ្មី ហើយកំពុងតែដើរតួជាអ្នកនាងបន្លំភ្នែកមហាជន ។

អ្នកនាង ម៉េង កែវជ្ជតា ចេញមុខបដិសេធរឿង…!

អ្នកនាង ម៉េង កែវពេជ្ជតា បានសរសេរសារបារម្ភមួយបង្ហោះនៅលើគណនីហ្វេសប៊ុក របស់អ្នកនាង ដោយ ចង់បង្ហាញថា នាពេលកន្លងមកនេះមានគេលួចយករូបអ្នកនាងទៅដាក់លើប៉្រូហ្វាល់របស់គេ ហើយកំពុងតែដើរតួធ្វើជាអ្នកនាង ទាំងអ្នកនាងមិនបានដឹងរឿងអ្វីសោះ ម្យ៉ាងទៀតខ្លាចទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រទាំងឡាយមានការភាន់ច្រឡំថា ជារូបអ្នកនាង ។

អ្នកនាង ម៉េង កែវជ្ជតា ចេញមុខបដិសេធរឿង…!

មិនតែប៉ុណ្ណោះ អ្នកនាង ម៉េង កែវពេជ្ជតា ថែមទាំងបានបង្ហាញប៉្រូហ្វាល់ ដែលបានយករូបថតអ្នកនាងយកទៅដាក់ដោយភ្ជាប់សារខ្លីមួយថា« ពួកនាងចង់លេងពីអីទៅ ? យករូបខ្ញុំដាក់លើ Profile របស់នាង ? ចង់បំពុលមតិសារធារណៈហើយបងប្អូន កុំយល់ច្រឡំមិនមែនជា Account Page ខ្ញុំទេ ។ ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនយល់ហើយថា យើងសុខចិត្តចាញ់ជាព្រះ ឥឡូវមើលទៅ មើលគេទៅ គេកាន់តែសាហាវហើយ តែបើជាបងប្អូនវិញ បងប្អូនគិតយ៉ាងម៉េចដែរ ?»។

អ្នកនាង ម៉េង កែវជ្ជតា ចេញមុខបដិសេធរឿង…!

ទាក់ទងនឹងរឿងនេះដែរ មានមហាជនមួយចំនួនយល់ថា អ្នកនាង ម៉េង កែវ ពេជ្ជតា គួរតែជ្រើសរើសយកផ្លូវច្បាប់យកមកដោះស្រាយ ដោយប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតរកមុខ អ្នកដែលបានបង្កាច់បង្ខូចអ្នកនាងនោះ ដាក់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ ហើយមហាជនមួយចំនួនទៀតយល់ថា កុំខ្វល់ពីរឿងនោះធ្វើអ្វី ព្រោះទស្សនិកជនប្រាកដជាដឹងហើយថា អ្នកណាអាក្រក់ អ្នកណាល្អនោះ ទោះជាយ៉ាងណាយើងមិនដឹងថា អ្នកនាងនឹងដោះស្រាយរឿងនេះ ដោយវិធីណានៅលើយទេ ៕ វាសនា

អ្នកនាង ម៉េង កែវជ្ជតា ចេញមុខបដិសេធរឿង…!
អ្នកនាង ម៉េង កែវជ្ជតា ចេញមុខបដិសេធរឿង…!
អ្នកនាង ម៉េង កែវជ្ជតា ចេញមុខបដិសេធរឿង…!
អ្នកនាង ម៉េង កែវជ្ជតា ចេញមុខបដិសេធរឿង…!
អ្នកនាង ម៉េង កែវជ្ជតា ចេញមុខបដិសេធរឿង…!
អ្នកនាង ម៉េង កែវជ្ជតា ចេញមុខបដិសេធរឿង…!
អ្នកនាង ម៉េង កែវជ្ជតា ចេញមុខបដិសេធរឿង…!
អ្នកនាង ម៉េង កែវជ្ជតា ចេញមុខបដិសេធរឿង…!