ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ទាំង​10​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​បារាំង​ដែល​បម្រើ​ឱ្យ​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​បាល់ទាត់​យូ​រ៉ូ​2016

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​ដណ្ដើម​ពាន​ជើងឯក​ទ្វីបអឺរ៉ុប​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៦ (Euro 2016 )​នៅ​ប្រទេស​បារាំង​ដែល​មាន​២៤​ប្រទេស​ចូលរួម នឹង​ចាប់ផ្ដើម​ធ្វើ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១១ មិថុនា ខាង​មុខ​នេះ​ហើយដោយ​ប្រើ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ចំនួន​១០​។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ទាំង​១០​ដែល​បម្រើ​ឱ្យ​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​ ខាងលើ​នេះ ៖

១-Stade de France កសាង​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៩៥ ស្ថិត​ទីក្រុង​Saint-Denis ផ្ទុក​បាន​៨០.០០០​នាក់
កាលបរិច្ឆេទ​ប្រកួត​ ៖
11 មិថុនា 02:00 – France vs Romania – Group A
13 មិថុនា 23:00 – Republic of Ireland vs Sweden – Group E
17 មិថុនា 02:00 – Germany vs Poland – Group C
22 មិថុនា 23:00 – Iceland vs Austria – Group F
27 មិថុនា 23:00 – Round of 16 – Winner E vs Runner-up D
04 កក្កដា 02:00 – Quarter Final – Winner 40 vs Winner 44
10 កក្កដា 02:00 – Final Euro 2016 – Winner 49 vs Winner 50

២-Stade Velodrome កសាង​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៣៧ ស្ថិត​នៅ​ទីក្រុង Marseille ផ្ទុក​បាន ៦៧.០០០​នាក់
កាលបរិច្ឆេទ​ប្រកួត​ ៖
12 មិថុនា 02:00 – England vs Russia – Group B
16 មិថុនា 02:00 – France vs Albania – Group A
18 មិថុនា 23:00 – Iceland vs Hungary – Group F
21 មិថុនា 23:00 – Ukraine vs Poland – Group C
31 មិថុនា 02:00 – Quarter Finals – Winner 37 vs Winner 39
08 កក្កដា 02:00 – Semi Final – Winner 47 vs Winner 48

៣-Stade de Lyon ជួសជុល​ជា​ថ្មី​ឆ្នាំ​២០០៨ ស្ថិត​ទីក្រុង Lyon ផ្ទុក​បាន ៥៩.០០០​នាក់
កាលបរិច្ឆេទ​ប្រកួត​ ៖
14 មិថុនា 02:00 – Belgium vs Italy – Group E
16 មិថុនា 23:00 – Ukraine vs Northern Ireland – Group C
20 មិថុនា 02:00 – Romania vs Albania – Group A
22 មិថុនា 23:00 – Hungary vs Portugal – Group F
26 មិថុនា 20:00 – Round of 16 – Winner A vs Third-placed C/D/E
07 កក្កដា 02:00 – Semi Final – Winner 45 vs Winner 46

៤-Stade Pierre Mauroy ជួសជុល​ជា​ថ្មី​ឆ្នាំ​២០១២ ស្ថិត​នៅ​ទីក្រុង Lille ផ្ទុក​បាន​៥០.០០០​នាក់
កាលបរិច្ឆេទ​ប្រកួត​ ៖
13 មិថុនា 02:00 – Germany vs Ukraine – Group C
15 មិថុនា 20:00 – Russia vs Slovakia – Group B
20 មិថុនា 02:00 – Switzerland vs France – Group A
23 មិថុនា 02:00 – Italy vs Republic of Ireland – Group E
26 មិថុនា 23:00 – Round of 16 – Winner C vs Third-placed A/B/F
02 កក្កដា 02:00 – Quarter Final – Winner 38 vs Winner 42

៥-Parc des Princes កសាង​នៅ​ឆ្នាំ​១៨៩៧ ស្ថិត​នៅ​ទីក្រុង Paris ផ្ទុក​បាន​៤៥.០០០​នាក់
កាលបរិច្ឆេទ​ប្រកួត​ ៖
12 មិថុនា 20:00 – Turkey vs Croatia – Group D
15 មិថុនា 23:00 – Romania vs Switzerland – Group A
19 មិថុនា 02:00 – Portugal vs Austria – Group F
21 មិថុនា 23:00 – Northern Ireland vs Germany – Group C
25 មិថុនា 23:00 – Round of 16 – Winner B – Third-placed A/C/D

៦-Stade de Bordeaux ជួសជុល​ជា​ថ្មី​ឆ្នាំ​២០១៣ ស្ថិត​នៅ​ទីក្រុង Bordeaux ផ្ទុក​បាន ៤២.០០០​នាក់
កាលបរិច្ឆេទ​ប្រកួត​ ៖
11 មិថុនា 23:00 – Wales vs Slovakia – Group B
14 មិថុនា 23:00 – Austria vs Hungary – Group F
18 មិថុនា 20:00 – Belgium vs Republic of Ireland – Group E
22 មិថុនា 02:00 – Croatia vs Spain – Group D
03 កក្កដា 02:00 – Quarter Final – Winner 41 vs Winner 43

៧-Stade Geoffroy-Guichard កសាង​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៣១ ស្ថិត​នៅ​ទីក្រុង Saint-Etienne​ផ្ទុក​បាន ៤២.០០០​នាក់
កាលបរិច្ឆេទ​ប្រកួត​ ៖
14 មិថុនា 02:00 – Portugal vs Iceland – Group F
17 មិថុនា 23:00 – Czech Republic vs Croatia – Group D
21 មិថុនា 02:00 – Slovakia vs England – Group B
25 មិថុនា 20:00 – Round of 16 – Runner-up A vs Runner-up C

៨-Stade de Nice ជួសជុល​ជា​ថ្មី​ឆ្នាំ​២០១១ ស្ថិត​នៅ​ទីក្រុង Nice ផ្ទុក​បាន ៣៥.០០០​នាក់
កាលបរិច្ឆេទ​ប្រកួត​ ៖
12 មិថុនា 23:00 – Poland vs Northern Ireland – Group C
18 មិថុនា 02:00 – Spain vs Turkey – Group D
23 មិថុនា 02:00 – Sweden vs Belgium – Group E
28 មិថុនា 02:00 – Round of 16 – Runner-up B vs Runner-up F

៩-Stade Bollaert-Delelis កសាង​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៣៣ ស្ថិត​នៅ​ទីក្រុង Len ផ្ទុក​បាន​៣៥.០០០​នាក់
កាលបរិច្ឆេទ​ប្រកួត​ ៖
11 មិថុនា 20:00 – Albania vs Switzerland – Group A
16 មិថុនា 20:00 – England vs Wales – Group B
22 មិថុនា 02:00 – Czech Republic vs Turkey – Group D
26 មិថុនា 02:00 – Round of 16 – Winner D vs Third-placed B/E/F

១០-Stadium de Toulouse កសាង​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៣៧  ស្ថិត​នៅ​ទីក្រុង Toulouse ផ្ទុក​បាន ៣៣.០០០​នាក់
កាលបរិច្ឆេទ​ប្រកួត​ ៖
13 មិថុនា 20:00 – Spain vs Czech Republic – Group D
17 មិថុនា 20:00 – Italy vs Sweden – Group E
21 មិថុនា 02:00 – Russia vs Wales – Group B
27 មិថុនា 02:00 – Round of 16 – Winner F vs Runner-up E

សម្រាប់ ​ការ​ប្រកួត​បើក​ឆាក​ដំបូង​និង​វគ្គ​ផ្តាច់ព្រ័ត្រ Euro 2016 នឹង​ប្រារព្ធ​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន Stade de France ក្នុង​ទីក្រុង Saint-Denis ៕

  • ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ទាំង​10​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​បារាំង​ដែល​បម្រើ​ឱ្យ​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​បាល់ទាត់​យូ​រ៉ូ​2016已关闭评论
  • 27 views
  • Hide Sidebar
    A+