គួរ​ឲ្យ​អាសូរ​! ក្មេងស្រី​តូច​ម្នាក់​ធ្លាក់ចូល​ប្រឡោះ​ចំ​រ៉ឹង​ដែក​ការពារ​ចោរលួច ខណៈ​ឪពុកម្តាយ​ទុក​នៅក្នុង​ផ្ទះ​តែឯង​

ក្មេងស្រីអាយុ ៣ ឆ្នាំម្នាក់ បានព្យួរខ្លួនតេកណោកៗគួរឲ្យអាសូរ ដោយក្បាលរបស់នាងត្រូវជាប់គាំងនៅនឹងចំរ៉ឹងដែកការពារអំពើចោរកម្ម ហ៊ុំព័ទ្ធខាងក្រៅនៃបង្អួចផ្ទះរបស់នាង ។

គួរ​ឲ្យ​អាសូរ​! ក្មេងស្រី​តូច​ម្នាក់​ធ្លាក់ចូល​ប្រឡោះ​ចំ​រ៉ឹង​ដែក​ការពារ​ចោរលួច ខណៈ​ឪពុកម្តាយ​ទុក​នៅក្នុង​ផ្ទះ​តែឯង​

The People’s Daily Online រាយការណ៍ថា មុនពេលកើតហេតុ ក្មេងស្រីតូចនោះត្រូវបានឪពុកម្តាយនាងទុកចោលនៅក្នុងផ្ទះម្នាក់ឯង ។ ប៉ុន្តែ នៅពេលនោះ នាងតូចបានឡើងលើបង្អួច ក៏ស្រាប់តែរអិលជើងធ្លាក់ចូលប្រឡោះចំរ៉ឹងដែកសុវត្ថិភាពតែម្តង ។

ហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះ បានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ (៤ មិថុនា ២០១៦) ស្ថិតនៅក្នុងខ័ណ្ឌ Nandan, ទីក្រុង Hechi, តំបន់ស្វយ័ត Guangxi Zhuang នៃប្រទេសចិន ។

នាងតូចពិតជាសំណាងហើយ ដែលបានស្ត្រីអ្នកជិតខាងម្នាក់ដឹងទាន់ ហើយគាត់ក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ទៅលើកទ្រខ្លួននាង អស់រយៈពេល ២០ នាទី ទម្រាំក្រុមជួយសង្គ្រោះមកដល់ ៕

គួរ​ឲ្យ​អាសូរ​! ក្មេងស្រី​តូច​ម្នាក់​ធ្លាក់ចូល​ប្រឡោះ​ចំ​រ៉ឹង​ដែក​ការពារ​ចោរលួច ខណៈ​ឪពុកម្តាយ​ទុក​នៅក្នុង​ផ្ទះ​តែឯង​ គួរ​ឲ្យ​អាសូរ​! ក្មេងស្រី​តូច​ម្នាក់​ធ្លាក់ចូល​ប្រឡោះ​ចំ​រ៉ឹង​ដែក​ការពារ​ចោរលួច ខណៈ​ឪពុកម្តាយ​ទុក​នៅក្នុង​ផ្ទះ​តែឯង​ គួរ​ឲ្យ​អាសូរ​! ក្មេងស្រី​តូច​ម្នាក់​ធ្លាក់ចូល​ប្រឡោះ​ចំ​រ៉ឹង​ដែក​ការពារ​ចោរលួច ខណៈ​ឪពុកម្តាយ​ទុក​នៅក្នុង​ផ្ទះ​តែឯង​ គួរ​ឲ្យ​អាសូរ​! ក្មេងស្រី​តូច​ម្នាក់​ធ្លាក់ចូល​ប្រឡោះ​ចំ​រ៉ឹង​ដែក​ការពារ​ចោរលួច ខណៈ​ឪពុកម្តាយ​ទុក​នៅក្នុង​ផ្ទះ​តែឯង​ គួរ​ឲ្យ​អាសូរ​! ក្មេងស្រី​តូច​ម្នាក់​ធ្លាក់ចូល​ប្រឡោះ​ចំ​រ៉ឹង​ដែក​ការពារ​ចោរលួច ខណៈ​ឪពុកម្តាយ​ទុក​នៅក្នុង​ផ្ទះ​តែឯង​ គួរ​ឲ្យ​អាសូរ​! ក្មេងស្រី​តូច​ម្នាក់​ធ្លាក់ចូល​ប្រឡោះ​ចំ​រ៉ឹង​ដែក​ការពារ​ចោរលួច ខណៈ​ឪពុកម្តាយ​ទុក​នៅក្នុង​ផ្ទះ​តែឯង​គួរ​ឲ្យ​អាសូរ​! ក្មេងស្រី​តូច​ម្នាក់​ធ្លាក់ចូល​ប្រឡោះ​ចំ​រ៉ឹង​ដែក​ការពារ​ចោរលួច ខណៈ​ឪពុកម្តាយ​ទុក​នៅក្នុង​ផ្ទះ​តែឯង​