លោក ស៊ុន ចាន់ថុល ទុកពេល​៣​ខែ​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​ដើម្បី​កែប្រែ «​រថយន្ត​កែច្នៃ​លើស​ទម្ងន់​»​ឲ្យ​ត្រឹមត្រូវ​វិញ​ និពន្ធដោយ : ញ៉ុង​ ហេង       June-09-2016, 4:02 pm         78

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132លោក ស៊ុន ចាន់ថុល ទុកពេល​៣​ខែ​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​ដើម្បី​កែប្រែ «​រថយន្ត​កែច្នៃ​លើស​ទម្ងន់​»​ឲ្យ​ត្រឹមត្រូវ​វិញ​