សា​សា មាន​ជម្ងឺ​អ្វី ទៅ​ព្យាបាល​នៅ​ប្រទេស​ថៃ ?

Videos


កញ្ញាសាសា គឺជាតារាចម្រៀង មួយដូងដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងគួរសម នៅក្នុងផលិកម្មថោន កាលពីពេលថ្មីៗនេះ កញ្ញាសាសា បានង្ហោះសារខ្លីមួយនៅក្នុងបណ្តាញសង្គមInstagram របស់នាងថា នាងទៅមើលជំងឺ នៅប្រទេសថៃ ។

សា​សា មាន​ជម្ងឺ​អ្វី ទៅ​ព្យាបាល​នៅ​ប្រទេស​ថៃ ?

កញ្ញា សាសា ដែលអ្នកតាមដានសង្គមសិល្បៈតែងតែស្គាល់ថា ជាតារាចម្រៀងមួយដួង ដែលមានប្រជាប្រិយភាព និងទទួលបានការគាំទ្រ ពីសណាក់ទស្សនិកជនច្រើនគួរសម ហើយក៏ជាតារាមួយរូប ដែលមានជីវភាពរស់នៅឡូយឆាយ ហ៊ឺហារនោះ នៅពេលនេះ នាងមានជំងឺ ដោយបានទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃ ។ នេះបើតាមការការឆ្លើយឆ្លងសារខ្លីនិងការបង្ហោះរូបថតមួយចំនួន ដែលនាងកំពុងតែឲ្យគ្រួពេទ្យពិនិត្យជំងឺរបស់នាងនៅមន្ទីរពេទ្យ នៅក្នុងបណ្តាញសង្គមInstagram របស់នាងកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ។នៅក្នុងសារនោះ នាងបានសសេរថា នាងខ្ញុំសាសា បានមកមើលជំងឺនៅប្រទេសថៃ គឺដោយសារ នាងខ្ញុំឈឺក្រពះ ៕ ជួន នូវ

សា​សា មាន​ជម្ងឺ​អ្វី ទៅ​ព្យាបាល​នៅ​ប្រទេស​ថៃ ?
សា​សា មាន​ជម្ងឺ​អ្វី ទៅ​ព្យាបាល​នៅ​ប្រទេស​ថៃ ?
សា​សា មាន​ជម្ងឺ​អ្វី ទៅ​ព្យាបាល​នៅ​ប្រទេស​ថៃ ?
សា​សា មាន​ជម្ងឺ​អ្វី ទៅ​ព្យាបាល​នៅ​ប្រទេស​ថៃ ?
សា​សា មាន​ជម្ងឺ​អ្វី ទៅ​ព្យាបាល​នៅ​ប្រទេស​ថៃ ?
សា​សា មាន​ជម្ងឺ​អ្វី ទៅ​ព្យាបាល​នៅ​ប្រទេស​ថៃ ?
សា​សា មាន​ជម្ងឺ​អ្វី ទៅ​ព្យាបាល​នៅ​ប្រទេស​ថៃ ?