ប្រូខូលី ជួយបញ្ហាអាលែរហ្ស៊ី

វិបត្តិដែលខ្លួនយើង មានប្រតិកម្មលើសប្រក្រតីជាមួយអ្វីមួយ ត្រូវបានគេកំណត់ថា ជាបញ្ហា អាលែរហ្សី (Allergy) ។ បើសិនលោកអ្នកសំគាល់ ឬមានគ្រូពេទ្យណែនាំថា លោកអ្នកមានរោគអាលែរហ្សី ពិសេស ប្រតិកម្មដែលកើតនៅនឹងច្រមុះនោះពត៌មានមួយនេះអាចជាដំណឹងមួយដ៏មានប្រយោជន៍។

អ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ UCSA បានសាកល្បង និងធ្វើការសន្និដ្ឋានថា ប្រសិនអ្នកមានជំងឺប្រតិកម្មបានបរិភោគពន្លកខ្លីរបស់ប្រូកខូលី៣ថ្ងៃបន្តបន្ទាប់គ្នា រាងកាយនឹងផលិតប្រូតេអ៊ីន ដែលប្រឆាំងរ៉ាឌីកាល់សេរី បរិវេណកោសិកាច្រមុះ កើនឡើងដ់២០០ភាគរយ រហូតដល់ល្អងធូលី ផ្សែងពុលមិនអាចចូលទៅក្នុង រាងកាយបាន។ សារធាតុដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនេះគឺ ស៊ុលហ្វូរ៉ាហ្វាន (Sulforaphane) ដែលមានយ៉ាងច្រើនក្នុងត្រួយខ្ចីរបស់ប្រូខូលី (Broccoli)៕

ដោយ៖ NEA
ប្រភព៖ theAllergyClinic

ឈ្នះរង្វាន់សន្ធឹកសន្ធាប់ $120,000 សំរាប់រដូវកាល EURO 2016 ផ្តល់ដោយ 188ASIA។