ងួន ចាន់​ដេវីត កាលពី​ក្មេង​និង​ពេលនេះ ដូចជា​មិន​ប្លែក​ប៉ុន្មាន​ឡើយ ! ( មាន​វីដេអូ​)

Videos


អ្នកនិពន្ធនិងច្រៀងបទចម្រៀងOriginal Song ដែលកំពុងល្បីជាមួយបទ«រាំញីកែងជើង»គឺ ងួន ចាន់ដេវីតបានបញ្ចេញនូវរូបភាពរបស់លោកកាលពីក្មេងជាមួយនិងឪពុកបង្កឲ្យគេមានការចាប់ អារម្មណ៍ព្រមទាំងនាំគ្នានិយាយថាហាក់ដូចជាគ្មានប្លែកអ្វីបន្តិចសោះ ចំពោះមុខកាលពីនៅក្មេងនិងពេលនេះ ។

ងួន ចាន់​ដេវីត កាលពី​ក្មេង​និង​ពេលនេះ ដូចជា​មិន​ប្លែក​ប៉ុន្មាន​ឡើយ ! ( មាន​វីដេអូ​)

មហាជនមួយចំនួនដែលបានឃើញរូបភាពរបស់ដេវីតកាលពីក្មេងហើយយកមកប្រៀបធៀបនិងរូបភាពនាពេលនេះបានលាន់មាត់ស្ទើរគ្រប់គ្នាថាដូចជាគ្មានប្រែប្រួលប្លែកអ្វីសោះគ្រាន់តែពីមុនជាក្មេងម្នាក់និងពេលនេះជាយុវវ័យរូបរាងសង្ហាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ។

ងួន ចាន់​ដេវីត កាលពី​ក្មេង​និង​ពេលនេះ ដូចជា​មិន​ប្លែក​ប៉ុន្មាន​ឡើយ ! ( មាន​វីដេអូ​)

ដេវីតពេលសហការជាមួយតារាចម្រៀង ពេជ្រ សោភា ក៏កាន់តែមានអ្នកស្គាល់និងគាំទ្ររូបគេ ច្រើនពោលគឺចាប់តាំងពីល្បីជាមួយនិងបទរាំញីកែងជើងដែលនៅគ្រប់ទីកន្លែងអ្នកណាក៏ដឹងនិងចាប់អា រម្មណ៍ជាមួយនិងបទនេះដែរ។

ងួន ចាន់​ដេវីត កាលពី​ក្មេង​និង​ពេលនេះ ដូចជា​មិន​ប្លែក​ប៉ុន្មាន​ឡើយ ! ( មាន​វីដេអូ​)

បើមើលរូបភាពខាងក្រៅគេពិតជាយល់ថាដេវីតគឺជាកូនអ្នកធូរធាម្នាក់មិនខានតែការពិតរូបគេជាកូនអ្នកក្រគួរឲ្យអាណិតដែលគ្មានទាំងដីធ្លីផ្ទះសំបែងពិតប្រាកដឡើយដោយឪពុកម្តាយគេស្នាក់នៅជា មួយបងប្អូនហើយរូបគេវិញមិនបានរៀនចប់ប្រឡងយកសញ្ញាប័ត្របាក់ឌុបទេ ព្រោះត្រូវចេញរកការងារធ្វើដើម្បីរកប្រាក់និងទុកឱកាសឲ្យប្អូនរៀនបន្ត៕ ដេវីត

ងួន ចាន់​ដេវីត កាលពី​ក្មេង​និង​ពេលនេះ ដូចជា​មិន​ប្លែក​ប៉ុន្មាន​ឡើយ ! ( មាន​វីដេអូ​)
ងួន ចាន់​ដេវីត កាលពី​ក្មេង​និង​ពេលនេះ ដូចជា​មិន​ប្លែក​ប៉ុន្មាន​ឡើយ ! ( មាន​វីដេអូ​)
ងួន ចាន់​ដេវីត កាលពី​ក្មេង​និង​ពេលនេះ ដូចជា​មិន​ប្លែក​ប៉ុន្មាន​ឡើយ ! ( មាន​វីដេអូ​)
ងួន ចាន់​ដេវីត កាលពី​ក្មេង​និង​ពេលនេះ ដូចជា​មិន​ប្លែក​ប៉ុន្មាន​ឡើយ ! ( មាន​វីដេអូ​)
ងួន ចាន់​ដេវីត កាលពី​ក្មេង​និង​ពេលនេះ ដូចជា​មិន​ប្លែក​ប៉ុន្មាន​ឡើយ ! ( មាន​វីដេអូ​)
ងួន ចាន់​ដេវីត កាលពី​ក្មេង​និង​ពេលនេះ ដូចជា​មិន​ប្លែក​ប៉ុន្មាន​ឡើយ ! ( មាន​វីដេអូ​)

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត