បុរស​ម្នាក់​ទៅ​​​​ទី​តាំង​ចាស់​ដែល​ធ្លាប់​ថតកុន និង​ថត​រូប​យក​មក​​ប្រៀបធៀប​​គ្នា

បុរស​មាឌ​ធំ​សក់​វែង Phil Grishayev បាន​ទៅ​ទស្សនា​ទីតាំង​ជា​ច្រើន​ដែល​គេ​ធ្លាប់​ថត​កុន​កាល​​​ពី​ច្រើន​ឆ្នាំ​មុន ហើយ​បាន​ថត​ទីតាំង​ទាំង​នោះ​យក​មក​ប្រៀបធៀប​នឹង​កាល​ពី​​ពេល​មុនៗ។ លើ​ពី​នេះPhil បាន​ធ្វើ​កាយ​វិកា​រ​ត្រាប់តាម​តួ​អង្គ​ដែល​សម្ដែង​ក្នុង​រឿង​ ព្រម​ទាំង​បង្ហោះ​រូប​ទាំង​នោះ​ទៅ​ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម Instagramទៀត​ផង។ ​ ចង់​ដឹង​កន្លែង​ទាំង​នោះ​មាន​អ្វី​ប្រែប្រួល​ខ្លះ​សូម​មើល​ខាងក្រោម៖

 

បុរស​ម្នាក់​ទៅ​​​​ទី​តាំង​ចាស់​ដែល​ធ្លាប់​ថតកុន និង​ថត​រូប​យក​មក​​ប្រៀបធៀប​​គ្នា

 

បុរស​ម្នាក់​ទៅ​​​​ទី​តាំង​ចាស់​ដែល​ធ្លាប់​ថតកុន និង​ថត​រូប​យក​មក​​ប្រៀបធៀប​​គ្នា

 

បុរស​ម្នាក់​ទៅ​​​​ទី​តាំង​ចាស់​ដែល​ធ្លាប់​ថតកុន និង​ថត​រូប​យក​មក​​ប្រៀបធៀប​​គ្នា

 

បុរស​ម្នាក់​ទៅ​​​​ទី​តាំង​ចាស់​ដែល​ធ្លាប់​ថតកុន និង​ថត​រូប​យក​មក​​ប្រៀបធៀប​​គ្នា

 

បុរស​ម្នាក់​ទៅ​​​​ទី​តាំង​ចាស់​ដែល​ធ្លាប់​ថតកុន និង​ថត​រូប​យក​មក​​ប្រៀបធៀប​​គ្នា

 

បុរស​ម្នាក់​ទៅ​​​​ទី​តាំង​ចាស់​ដែល​ធ្លាប់​ថតកុន និង​ថត​រូប​យក​មក​​ប្រៀបធៀប​​គ្នា

 

បុរស​ម្នាក់​ទៅ​​​​ទី​តាំង​ចាស់​ដែល​ធ្លាប់​ថតកុន និង​ថត​រូប​យក​មក​​ប្រៀបធៀប​​គ្នា

 

 

បុរស​ម្នាក់​ទៅ​​​​ទី​តាំង​ចាស់​ដែល​ធ្លាប់​ថតកុន និង​ថត​រូប​យក​មក​​ប្រៀបធៀប​​គ្នា

 

បុរស​ម្នាក់​ទៅ​​​​ទី​តាំង​ចាស់​ដែល​ធ្លាប់​ថតកុន និង​ថត​រូប​យក​មក​​ប្រៀបធៀប​​គ្នា

 

 

បុរស​ម្នាក់​ទៅ​​​​ទី​តាំង​ចាស់​ដែល​ធ្លាប់​ថតកុន និង​ថត​រូប​យក​មក​​ប្រៀបធៀប​​គ្នា

 

ចុចអាន៖កូន​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នូវែលហ្សេឡង់​​ខំ​បង្ហាញ​សាច់​លើ​ទស្សនាវដ្ដី តែ​ត្រូវ​ចុក​ឈាម​ទៅវិញ

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ asiantown