រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ព័ត៌មាន សរសើរ “​កាមេរ៉ា Leica របស់ Huawei P9 មានគុណ​តម្លៃ​ស្មើនឹង​ឡាន Rolls Roye “

dnt-news : កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ០៩ មិថុនា ២០១៦ ក្រុមហ៊ុន​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​លំដាប់​លេខ​៣​ពិភពលោក Huawei បានរៀបចំ កម្មវិធី សំណេះសំណាល​ជាពិសេស​ជាមួយនឹង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ព័ត៌មាន ឯកឧត្តម ខៀវ​កញ្ញា​រិ​ទ្ធ ដើម្បី​រឹតចំណង​សម្ព័ន្ធភាព និង​បង្ហាញ​នូវ​សមត្ថភាព​ដ៏​កំពូល​នៃ សករាជ​ថ្មី ស្មា​ត​ហ្វូ​ត Huawei P9 ដែល​បំពា