រថយន្ត Ford Transit ២០១៦ រូបរាង​ថ្មី បាន​មកដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ហើយ​

dnt-news : ក្រុមហ៊ុន Ford និង​ក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia ដែលជា​ដៃគូរ​សហការ​បាន​នឹង​កំពុងតែ​ព្យាយាម​ពង្រីក​ទីផ្សារ​រថយន្ត​ដឹក​អ្នកដំណើរ​នៅ​កម្ពុជា​ជាមួយនឹង​រថយន្ត Transit រូបរាង​ថ្មី​២០១៦ ដែល​ទើបនឹង​មកដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា​កាលពី​ប៉ុន្មាន​សប្ដាហ៍​មុននេះ​។ រថយន្ត​ប្រភេទ​នេះ​ស័​ក្ដ​សម​ឥតខ្ចោះ​សម្រាប់​ការធ្វើ​ព