ខួប បញ្ញាសិទ្ធ​ ភ្ញៀវ​​ណែនសឹង​​​រក​កន្លែង​អង្គុយ​គ្មាន​យប់​មិញ​

តារា​សម្ដែង​ បញ្ញាសិទ្ធ​ បាន​ធ្វើ​ខួប​គម្រប់​អាយុ ២៧ ឆ្នាំ​យប់​មិញ​ នៅ​ភោជនីយដ្ឋាន​វីហ្រេ្វន​បឹង​ត្របែក​ដែល​ក្នុង​នោះ​លោក​ប្រាប់​​​ថា​ភ្ញៀវ​ដែល​ចូល​រួម​​ច្រើន​ហួស​ពី​ការ​រំពឹង​ទុក​​ សឹង​តែ​រក​កន្លែង​អង្គុយ​គ្មាន​។

 

ខួប បញ្ញាសិទ្ធ​ ភ្ញៀវ​​ណែនសឹង​​​រក​កន្លែង​អង្គុយ​គ្មាន​យប់​មិញ​

 

ជាមួយ​គ្នា​នេះ​ផង​ដែរ ភ្ញៀវ​ដែល​ចូល​រួម​លោក​ប្រាប់​ថា​ អញ្ជើញ​អ្នក​សិល្បៈ​សុទ្ធ​សាធ​ចំនួន​១៥​តុ ប៉ុន្តែ​ជាក់​ស្តែង​​ចំនួន​ភ្ញៀវ​លើស​កំណត់​រហូត​ដល់​​ជិត​ ២០តុ។

 

“បាទ​អូន​…ដូច​អូន​ឃើញ​ស្រាប់​ហើយ​ភ្ញៀវ​ច្រើន​ ថែម​តុ​កៅអី​អង្គុយ​នៅ​ខាង​ក្រៅ​ ក៏​មាន​ភ្ញៀវ​លើស​ប្រហែល​ជិត​ ២០​តុ​”។ បញ្ញាសិទ្ធ​ ថ្លែង។

 

ចង់​ដឹង​ថា​មាន​តារា​ណា​ខ្លះ​ចូល​រួម​​ទស្សនា​រូបភាព និង​វីដេអូ ខាង​​ក្រោម៖

 

 

ខួប បញ្ញាសិទ្ធ​ ភ្ញៀវ​​ណែនសឹង​​​រក​កន្លែង​អង្គុយ​គ្មាន​យប់​មិញ​

 

ខួប បញ្ញាសិទ្ធ​ ភ្ញៀវ​​ណែនសឹង​​​រក​កន្លែង​អង្គុយ​គ្មាន​យប់​មិញ​

 

ខួប បញ្ញាសិទ្ធ​ ភ្ញៀវ​​ណែនសឹង​​​រក​កន្លែង​អង្គុយ​គ្មាន​យប់​មិញ​

 

ខួប បញ្ញាសិទ្ធ​ ភ្ញៀវ​​ណែនសឹង​​​រក​កន្លែង​អង្គុយ​គ្មាន​យប់​មិញ​

 

ខួប បញ្ញាសិទ្ធ​ ភ្ញៀវ​​ណែនសឹង​​​រក​កន្លែង​អង្គុយ​គ្មាន​យប់​មិញ​

 

ខួប បញ្ញាសិទ្ធ​ ភ្ញៀវ​​ណែនសឹង​​​រក​កន្លែង​អង្គុយ​គ្មាន​យប់​មិញ​

 

ខួប បញ្ញាសិទ្ធ​ ភ្ញៀវ​​ណែនសឹង​​​រក​កន្លែង​អង្គុយ​គ្មាន​យប់​មិញ​

 

ខួប បញ្ញាសិទ្ធ​ ភ្ញៀវ​​ណែនសឹង​​​រក​កន្លែង​អង្គុយ​គ្មាន​យប់​មិញ​

 

ខួប បញ្ញាសិទ្ធ​ ភ្ញៀវ​​ណែនសឹង​​​រក​កន្លែង​អង្គុយ​គ្មាន​យប់​មិញ​

 

ខួប បញ្ញាសិទ្ធ​ ភ្ញៀវ​​ណែនសឹង​​​រក​កន្លែង​អង្គុយ​គ្មាន​យប់​មិញ​

 

ខួប បញ្ញាសិទ្ធ​ ភ្ញៀវ​​ណែនសឹង​​​រក​កន្លែង​អង្គុយ​គ្មាន​យប់​មិញ​

 

ខួប បញ្ញាសិទ្ធ​ ភ្ញៀវ​​ណែនសឹង​​​រក​កន្លែង​អង្គុយ​គ្មាន​យប់​មិញ​

 

ខួប បញ្ញាសិទ្ធ​ ភ្ញៀវ​​ណែនសឹង​​​រក​កន្លែង​អង្គុយ​គ្មាន​យប់​មិញ​

 

ខួប បញ្ញាសិទ្ធ​ ភ្ញៀវ​​ណែនសឹង​​​រក​កន្លែង​អង្គុយ​គ្មាន​យប់​មិញ​

 

ខួប បញ្ញាសិទ្ធ​ ភ្ញៀវ​​ណែនសឹង​​​រក​កន្លែង​អង្គុយ​គ្មាន​យប់​មិញ​

អត្ថបទ៖ ថា ម៉ាលីដា​

​​​