អាមេរិក​ចង់​បង្កើន​ប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ច​ជាមួយ​កម្ពុជា តែ​នៅ​បារម្ភ​ពី​បរិយាកាស​នយោបាយ​ និពន្ធដោយ : ទេព អ៊ីវិសាល       June-10-2016, 11:59 am         140

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132អាមេរិក​ចង់​បង្កើន​ប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ច​ជាមួយ​កម្ពុជា តែ​នៅ​បារម្ភ​ពី​បរិយាកាស​នយោបាយ​លោកស្រី Cartherine Novelli អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ថាមពល និង បរិស្ថាន