ចង់​ចុះ​ឈ្មោះ​ឬ​លុប​ចេញ​ពី​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវ​អស់​ប្រាក់​ប៉ុន្មាន​?

ដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពជូនដល់ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម ឬការិយាល័យតំណាងក្រុមហ៊ុនបរទេស ដែលចង់ចុះបញ្ជី ឬសុំលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ខាងក្រោមនេះជាតារាងស្ដីពីការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម៖

ចង់​ចុះ​ឈ្មោះ​ឬ​លុប​ចេញ​ពី​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវ​អស់​ប្រាក់​ប៉ុន្មាន​?

សម្រាប់ការចេញលិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្ម រៀបចំពិព័រណ៍៖

ចង់​ចុះ​ឈ្មោះ​ឬ​លុប​ចេញ​ពី​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវ​អស់​ប្រាក់​ប៉ុន្មាន​? ចង់​ចុះ​ឈ្មោះ​ឬ​លុប​ចេញ​ពី​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវ​អស់​ប្រាក់​ប៉ុន្មាន​?

ប្រភព៖ sabay

  • ចង់​ចុះ​ឈ្មោះ​ឬ​លុប​ចេញ​ពី​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវ​អស់​ប្រាក់​ប៉ុន្មាន​?已关闭评论
  • 7 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/06/10  Category:កំសាន្ត
Tags: