​ការតាំង​ពិ​ព័រ​ណ៌ ស្ថាបត្យកម្ម និង​ដេក​រ័ក​ម្ពុ​ជា​លើក​ទី​១ ធ្វើឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី​៩​ដល់​១១ មិថុនា​

dnt-news : ​ព្រឹ​ត្ដិ​ការណ៍​ពិ​ព័រ​ណ៌​ស្ថាបត្យកម្ម និង​ដេ​ក័​រក​ម្ព​ជា បានធ្វើ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី​៩ ដល់​ថ្ងៃទី​១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​កោះ​ពេជ្រ ដែលមាន​ការចូលរួម​ក្រុមហ៊ុន​ធំ​ជាច្រើន​នាំមក​នូវ​ជាមួយ​សំភារៈ​សាងសង់ ស្ថាបត្យកម្ម ការ​រចនា​ផ្ទៃ​ខាងក្នុង និង​គ្រឿង​សង្ហា​រឹម​នានា​។​កម្មវិធី​បើក​ជា