ក្រសួងសុខាភិបាល៖ “ត្រូវ​សង្គ្រោះ​ជីវិត​អ្នកជំងឺ ដោយ​មិន​គិត​លុយ​ជាធំ”

គោលការណ៍ «សង្គ្រោះជីវិតអ្នកជំងឺដោយមិនគិតលុយជាធំ» ជាសេចក្ដីណែនាំទី១ ដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញ ដើម្បីឱ្យអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាល ពង្រឹងប្រតិបត្តិការ ក្នុងការចេញវេជ្ជបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យ លទ្ធផលពីមន្ទីរពិសោធន៍ និងសេវាអមវិជ្ជាសាស្ត្រ ឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀត។ ចំណែកខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីណែនាំ៨ ចំណុចផ្សេងទៀត ដែលក្រសួងបានចេញ កាលពីថ្មីៗនេះ។

ក្រសួងសុខាភិបាល៖ “ត្រូវ​សង្គ្រោះ​ជីវិត​អ្នកជំងឺ ដោយ​មិន​គិត​លុយ​ជាធំ” ក្រសួងសុខាភិបាល៖ “ត្រូវ​សង្គ្រោះ​ជីវិត​អ្នកជំងឺ ដោយ​មិន​គិត​លុយ​ជាធំ” ក្រសួងសុខាភិបាល៖ “ត្រូវ​សង្គ្រោះ​ជីវិត​អ្នកជំងឺ ដោយ​មិន​គិត​លុយ​ជាធំ” ក្រសួងសុខាភិបាល៖ “ត្រូវ​សង្គ្រោះ​ជីវិត​អ្នកជំងឺ ដោយ​មិន​គិត​លុយ​ជាធំ” ក្រសួងសុខាភិបាល៖ “ត្រូវ​សង្គ្រោះ​ជីវិត​អ្នកជំងឺ ដោយ​មិន​គិត​លុយ​ជាធំ”

សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តថា សារណែនាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ ហើយក្រសួងនឹងទុកពេលចំនួនបីខែ ដើម្បីឱ្យសេវានីមួយៗទាំងរដ្ឋ និងឯកជន រៀបចំ និងអនុវត្ត ទៅតាមកន្លែងផ្ដល់សេវាសុខាភិបាល។ ប៉ុន្តែបើសិនជាកន្លែងផ្ដល់សេវាណាមួយ មិនយកចិត្តទុកដាក់ និងអនុវត្តតាមសេចក្ដីណែនាំទេ ក្រសួងនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់៕

ប្រភព៖ sabay

  • ក្រសួងសុខាភិបាល៖ “ត្រូវ​សង្គ្រោះ​ជីវិត​អ្នកជំងឺ ដោយ​មិន​គិត​លុយ​ជាធំ”已关闭评论
  • 6 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/06/10  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: