ប្រធាន​រដ្ឋ​វៀតណាម​នឹង​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា​សប្តាហ៍​ក្រោយ​ និពន្ធដោយ : សៅ ផលនិស្ស័យ       June-10-2016, 2:36 pm         374

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ប្រធាន​រដ្ឋ​វៀតណាម​នឹង​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា​សប្តាហ៍​ក្រោយ​