ទិដ្ឋភាព​ពិធីមង្គលការ ២ លាន ដុល្លារ របស់​កូនមហា​សេដ្ឋី​អា​មេ​នី ពិតជា​ឡូយ​អស់ទាស់​!​

Videos


ថ្មីៗនេះមហាសេដ្ឋីជនជាតិអាមេនី ម្នាក់បានរៀបចំពិធីពិពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏ធំសម្បើមបំផុតមួយនៅទីក្រុងម៉ូស្គូ ប្រទេសរុស្ស៊ី ឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលពេញទីក្រុង ហើយពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលចំណាយលុយជាង ២ លានដុល្លារអាមេរិកនេះដែរត្រូវបានប្រជាជនរុស្ស៊ី ចាត់ទុកថា ជាអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយដ៏ខ្ជះខ្ជាយបំផុត ។

យោងតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថា ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏សម្បើមនេះ គឺជាពិធីអាពាហ៍កូនប្រុសរបស់មហាសេដ្ឋីជនជាតិអាមេនី ឈ្មោះលោក Samvel Karapetyan ដែលជាបុគ្គលម្នាក់ស្ថិតនៅលេខរៀងទី ២៨ នៃកំពូលអ្នកមានក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី នៅលើទស្សនាវដ្តី «Forbes» ។ កូនកំលោះនៅក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះមានឈ្មោះថា Sargis Karapetyan អាយុ ២៣ ឆ្នាំ ចំណែកឯកូនក្រមុំមានឈ្មោះថា Salome Kintsurashvili អាយុ ២៥ ឆ្នាំជាជនជាតិហ្សកហ្ស៊ី ។ សម្រាប់គ្រឿងអល្លង្គកាដែលលម្អរខ្លួនកូនក្រមុំនៅក្នុងកម្មពិធីនោះមានតម្លៃសរុបប្រហែល ២០ ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានការចូលរួមសម្ដែងពីសំណាក់ក្រុមចម្រៀង Maroon 5 ផងដែរដែលត្រូវចំណាយពី ៥០ ម៉ឺនទៅ ៨០ ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ក្រុមចម្រៀងមួយនេះ ។

ទិដ្ឋភាព​ពិធីមង្គលការ ២ លាន ដុល្លារ របស់​កូនមហា​សេដ្ឋី​អា​មេ​នី ពិតជា​ឡូយ​អស់ទាស់​!​

ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះ គឺមានភ្ញៀវចូលរួមចំនួន ៥០០ នាក់មិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងមានវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ប្រធានាធិបតីប្រទេសអាមេនី ផងដែរ គឺលោក Serzh Sargsyan ។ ជាមួយគ្នានេះដែរមានពាក្យចរចាមអារាមមួយចំនួនបានលើកឡើងថា អាពាហ៍ពិពាហ៍ខាងលើនេះបានចំណាយលុយប្រហែល ៤ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ។

ទិដ្ឋភាព​ពិធីមង្គលការ ២ លាន ដុល្លារ របស់​កូនមហា​សេដ្ឋី​អា​មេ​នី ពិតជា​ឡូយ​អស់ទាស់​!​

គួរបញ្ជាក់ដែរថា លោក Samvel Karapetyan គឺជាមហាសេដ្ឋីជនជាតិអាមេនី ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃលោករស់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ូស្គូ ហើយក៏ជាម្ចាស់ផ្សាទំនើប ៣៣ កន្លែង អាគារពាណិជ្ជកម្ម ៤ កន្លែង និង សណ្ឋាគារ ៨ កន្លែងទៀតនៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ី ៕ (ប្រភព៖ ឌាលលីមែល) កុសល

ទិដ្ឋភាព​ពិធីមង្គលការ ២ លាន ដុល្លារ របស់​កូនមហា​សេដ្ឋី​អា​មេ​នី ពិតជា​ឡូយ​អស់ទាស់​!​
ទិដ្ឋភាព​ពិធីមង្គលការ ២ លាន ដុល្លារ របស់​កូនមហា​សេដ្ឋី​អា​មេ​នី ពិតជា​ឡូយ​អស់ទាស់​!​
ទិដ្ឋភាព​ពិធីមង្គលការ ២ លាន ដុល្លារ របស់​កូនមហា​សេដ្ឋី​អា​មេ​នី ពិតជា​ឡូយ​អស់ទាស់​!​
ទិដ្ឋភាព​ពិធីមង្គលការ ២ លាន ដុល្លារ របស់​កូនមហា​សេដ្ឋី​អា​មេ​នី ពិតជា​ឡូយ​អស់ទាស់​!​
ទិដ្ឋភាព​ពិធីមង្គលការ ២ លាន ដុល្លារ របស់​កូនមហា​សេដ្ឋី​អា​មេ​នី ពិតជា​ឡូយ​អស់ទាស់​!​
ទិដ្ឋភាព​ពិធីមង្គលការ ២ លាន ដុល្លារ របស់​កូនមហា​សេដ្ឋី​អា​មេ​នី ពិតជា​ឡូយ​អស់ទាស់​!​
ទិដ្ឋភាព​ពិធីមង្គលការ ២ លាន ដុល្លារ របស់​កូនមហា​សេដ្ឋី​អា​មេ​នី ពិតជា​ឡូយ​អស់ទាស់​!​
ទិដ្ឋភាព​ពិធីមង្គលការ ២ លាន ដុល្លារ របស់​កូនមហា​សេដ្ឋី​អា​មេ​នី ពិតជា​ឡូយ​អស់ទាស់​!​
ទិដ្ឋភាព​ពិធីមង្គលការ ២ លាន ដុល្លារ របស់​កូនមហា​សេដ្ឋី​អា​មេ​នី ពិតជា​ឡូយ​អស់ទាស់​!​
ទិដ្ឋភាព​ពិធីមង្គលការ ២ លាន ដុល្លារ របស់​កូនមហា​សេដ្ឋី​អា​មេ​នី ពិតជា​ឡូយ​អស់ទាស់​!​
ទិដ្ឋភាព​ពិធីមង្គលការ ២ លាន ដុល្លារ របស់​កូនមហា​សេដ្ឋី​អា​មេ​នី ពិតជា​ឡូយ​អស់ទាស់​!​
ទិដ្ឋភាព​ពិធីមង្គលការ ២ លាន ដុល្លារ របស់​កូនមហា​សេដ្ឋី​អា​មេ​នី ពិតជា​ឡូយ​អស់ទាស់​!​
ទិដ្ឋភាព​ពិធីមង្គលការ ២ លាន ដុល្លារ របស់​កូនមហា​សេដ្ឋី​អា​មេ​នី ពិតជា​ឡូយ​អស់ទាស់​!​
ទិដ្ឋភាព​ពិធីមង្គលការ ២ លាន ដុល្លារ របស់​កូនមហា​សេដ្ឋី​អា​មេ​នី ពិតជា​ឡូយ​អស់ទាស់​!​
ទិដ្ឋភាព​ពិធីមង្គលការ ២ លាន ដុល្លារ របស់​កូនមហា​សេដ្ឋី​អា​មេ​នី ពិតជា​ឡូយ​អស់ទាស់​!​
ទិដ្ឋភាព​ពិធីមង្គលការ ២ លាន ដុល្លារ របស់​កូនមហា​សេដ្ឋី​អា​មេ​នី ពិតជា​ឡូយ​អស់ទាស់​!​
ទិដ្ឋភាព​ពិធីមង្គលការ ២ លាន ដុល្លារ របស់​កូនមហា​សេដ្ឋី​អា​មេ​នី ពិតជា​ឡូយ​អស់ទាស់​!​
ទិដ្ឋភាព​ពិធីមង្គលការ ២ លាន ដុល្លារ របស់​កូនមហា​សេដ្ឋី​អា​មេ​នី ពិតជា​ឡូយ​អស់ទាស់​!​
ទិដ្ឋភាព​ពិធីមង្គលការ ២ លាន ដុល្លារ របស់​កូនមហា​សេដ្ឋី​អា​មេ​នី ពិតជា​ឡូយ​អស់ទាស់​!​
ទិដ្ឋភាព​ពិធីមង្គលការ ២ លាន ដុល្លារ របស់​កូនមហា​សេដ្ឋី​អា​មេ​នី ពិតជា​ឡូយ​អស់ទាស់​!​
ទិដ្ឋភាព​ពិធីមង្គលការ ២ លាន ដុល្លារ របស់​កូនមហា​សេដ្ឋី​អា​មេ​នី ពិតជា​ឡូយ​អស់ទាស់​!​
ទិដ្ឋភាព​ពិធីមង្គលការ ២ លាន ដុល្លារ របស់​កូនមហា​សេដ្ឋី​អា​មេ​នី ពិតជា​ឡូយ​អស់ទាស់​!​
ទិដ្ឋភាព​ពិធីមង្គលការ ២ លាន ដុល្លារ របស់​កូនមហា​សេដ្ឋី​អា​មេ​នី ពិតជា​ឡូយ​អស់ទាស់​!​
ទិដ្ឋភាព​ពិធីមង្គលការ ២ លាន ដុល្លារ របស់​កូនមហា​សេដ្ឋី​អា​មេ​នី ពិតជា​ឡូយ​អស់ទាស់​!​

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត