សាធារណការ​រាជធានី​ បាន​លាប​គំនូសចរាចរណ៍ នៅ​​ពេលយប់​លើ​មហាវិថី​នេ​រុ​ហ៍​

សាធារណការ​រាជធានី​ បាន​លាប​គំនូសចរាចរណ៍ នៅ​​ពេលយប់​លើ​មហាវិថី​នេ​រុ​ហ៍​​ភ្នំពេញ ​៖ ដើម្បី​សម្រួល​ចរាចរ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុង​ការ​ធ្វើដំណើរ និង​កាត់បន្ថយ​បាន​នូវ​​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍ ក៏ដូចជា​ការ​លើក​សោភណភាព ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ផង​នោះ សាធារណការ​រាជធានី បាន​និង​កំពុង​លាប​គំនូសចរាចរ​ណ៍នៅ​មហាវិថី​នេ​រុ​ហ៍ ចាប់ពី​ស្តុប​អាងទឹក​ស្តាត​អូឡាំពិក​ ដល់​មហាវិថី​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី។​

មន្ត្រី​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ នៅ​វេលា​យប់​ថ្ងៃទី​០៩​ ខែមិថុនា ​ឆ្នាំ​២០១៦ សាលា​រាជ​ធា​នី​ភ្នំពេញ បាន​លាប​គំនូសចរាចរ​ណ៍នៅ​មហាវិថី​នេ​រុ​ហ៍ ចាប់ពី​ស្តុប​អាងទឹក​ស្តាត​អូឡាំពិក ​ដល់​មហាវិថី​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី៕​

សាធារណការ​រាជធានី​ បាន​លាប​គំនូសចរាចរណ៍ នៅ​​ពេលយប់​លើ​មហាវិថី​នេ​រុ​ហ៍​

សាធារណការ​រាជធានី​ បាន​លាប​គំនូសចរាចរណ៍ នៅ​​ពេលយប់​លើ​មហាវិថី​នេ​រុ​ហ៍​