បញ្ញា សិទ្ធ ទទួល​កាដូចិញ្ចៀន​ពី​គូស្នេហ៍​ក្នុង​ថ្ងៃកំណើត​

Videos


នៅក្នុងថ្ងៃពិសេសរបស់ បញ្ញា សិទ្ធ គឺលោកទទួលបានកាដូចិញ្ចៀនមួយវង់ពីគូស្នេហ៍ លោកពិតជារំភើបចិត្តជាមួយកាដូពិសេសនេះខ្លាំងណាស់ តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ គឺគូស្នេហ៍ បញ្ញា សិទ្ធ បែរជាមិនហ៊ានចូលរួមពិធីខួបកំណើតរបស់លោកទៅវិញ ។

បញ្ញា សិទ្ធ ទទួល​កាដូចិញ្ចៀន​ពី​គូស្នេហ៍​ក្នុង​ថ្ងៃកំណើត​

បញ្ញា សិទ្ធ បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថា កាដូចិញ្ចៀនមួយវង់នេះពិតជាមានតំលៃខ្លាំងណាស់សម្រាប់លោក ថ្វីត្បិតតែវាមានតំលៃត្រឹមតែជាងមួយពាន់ដុល្លារ តែជាកាដូដែលគូស្នេហ៍ជូនលោកនៅក្នុងថ្ងៃពិសេស ។

បញ្ញា សិទ្ធ ទទួល​កាដូចិញ្ចៀន​ពី​គូស្នេហ៍​ក្នុង​ថ្ងៃកំណើត​

បញ្ជា សិទ្ធ មិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីមូលហេតុដែលគូស្នេហ៍របស់លោកមិនបានចូលរួមពិធីខួកបំណើតរបស់ខ្លួននោះទេ តែបើតាមពត៌មានបានឲ្យដឹងថា មកពីគូស្នេហ៍របស់ បញ្ញ សិទ្ធ គឺជាកូនស្រីអ្នកមានទ្រព្យ និង មានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមមិនចង់ឲ្យនរណាស្គាល់និងឃើញមុខនោះទេ ។

                                                                 អាលីណា

បញ្ញា សិទ្ធ ទទួល​កាដូចិញ្ចៀន​ពី​គូស្នេហ៍​ក្នុង​ថ្ងៃកំណើត​

បញ្ញា សិទ្ធ ទទួល​កាដូចិញ្ចៀន​ពី​គូស្នេហ៍​ក្នុង​ថ្ងៃកំណើត​

បញ្ញា សិទ្ធ ទទួល​កាដូចិញ្ចៀន​ពី​គូស្នេហ៍​ក្នុង​ថ្ងៃកំណើត​

បញ្ញា សិទ្ធ ទទួល​កាដូចិញ្ចៀន​ពី​គូស្នេហ៍​ក្នុង​ថ្ងៃកំណើត​

បញ្ញា សិទ្ធ ទទួល​កាដូចិញ្ចៀន​ពី​គូស្នេហ៍​ក្នុង​ថ្ងៃកំណើត​