លំហាត់ប្រាណសាមញ្ញទាំង ៧ ដែលនឹងផ្លាស់ប្តូររាងកាយរអ្នក ត្រឹមតែ៤សប្តាហ៍

គំនិតដែលចង់បានរាងកាយ ស្រឡូន ស្អាត តែងតែជាក្តីប្រាថ្នារបស់នារីៗគ្រប់រូប តែទោះជាយ៉ាងណា មិនមែនគ្រាន់តែគិត និងមានបំណងនោះទេ អ្នកគួរចាប់ផ្តើមអនុវត្តពីឥលូវនេះតទៅ។

ដើម្បីទទួលបានរាងស្អាត ខ្មែរឡូត នឹងបង្ហាញពី ការធ្វើលំហាត់ប្រាណបែបសាមញ្ញៗ មួយចំនួន ដែលនឹងផ្លាស់ប្តូររូបរាងកាយឲ្យស្រឡូនស្អាត ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិចបួនសប្តាហ៍។ អ្នកនឹងមិនចាំបាច់ត្រូវទៅ កន្លែងហាត់ប្រាណ ឬទិញឧបករណ៍ពិសេសណាមួយទេ។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវការ គឺការប្តេជ្ញាចិត្ត និងពេលវេលា ត្រឹមដប់នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ។ តោះចាប់ផ្តើម ហាត់ប្រាណ ដើម្បីរាងស្អាតទាំងអស់គ្នា តាមរបៀបដូចខាងក្រោមនេះ ៖

ការក្រាបលើក្តារនេះ ជាប្រភេទលំហាត់ប្រាណ ដែលនៅនឹងមួយកន្លែង ដែលមានន័យថា អ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវការធ្វើចលនា ខណៈពេលដែលហាត់ក្បាច់នេះនោះទេ។ អ្នកគ្រាន់តែ ទប់លំនឹងរាងកាយរបស់អ្នក ក្នុងទីតាំងមួយត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណោះ។ ដើម្បីធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវ អ្នកអាចធ្វើតាមឧទាហរណ៍ ដែលបានបង្ហាញក្នុងរូបភាព និងទ្រខ្លួនរបស់អ្នកដោយប្រើ កែងដៃ កំភួនដៃ និងចុងជើង។ សំខាន់បំផុត អ្នកត្រូវតែធ្វើខ្នងរបស់អ្នកឲ្យត្រង់ និងមិនត្រូវបន្ទន់ចង្កេះ ឬលើកគូទខ្ពស់ពេកទេ។ នៅទីតាំងបែបនេះ សាច់ដុំដែលរក្សាអ្នកឲ្យមានលំនឹងកំពុងធ្វើការ ដូចជា សាច់ដុំពោះ សាច់ដុំដៃ សាច់ដុំខ្នង និងសាច់ដុំភ្លៅខាងមុខ។

ដើម្បីធ្វើការ អាវ៉ង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ គឺដំបូងអ្នកត្រូវក្រាបចុះ រួចរុញខ្លួនអ្នកឡើងដោយប្រើដៃរបស់អ្នក។ អ្វីដែលសំខាន់បំផុត គឺត្រូវរក្សា ខ្នង គូទ និងជើងឲ្យជាបន្ទាត់ត្រង់។ បែបនេះនឹង ទាញសាច់ដុំពោះ ក៏ដូចជាដៃរបស់អ្នកផងដែរ។ ជំហានបន្ទាប់គឺ ធ្វើចលនាឡើងចុះយឺតៗ តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

ចាប់ផ្តើមការធ្វើលំហាត់ប្រាណ ដូចដែលបានបង្ហាញ នៅក្នុងរូបភាពនេះ។ អ្នកត្រូវ ទ្រខ្លួនអ្នកដោយ ដៃ និងជង្គង់របស់អ្នក។ បន្ទាប់មក លាតជើងរបស់អ្នកមួយឡើង។ អ្នកគួរព្យាយាមលាតវាឲ្យត្រង់ មិនឲ្យផ្អៀងទៅម្ខាង និងមិនត្រូវបត់ជើង ពេលកំពុងលើកដៃម្ខាងទៀតឡើងទេ។ បន្ទាប់មក ធ្វើដដែលៗជាមួយដៃ និងជើងម្ខាងទៀត។

អង្គុយបែបជំអើត ជាលំហាត់ប្រាណបង្ហាញពីលំនឹងរបស់យើង។ អ្នកត្រូវលាតដៃឲ្យត្រង់ និងដាក់ជើងឲ្យឆ្ងាយពីគ្នាបន្តិច រួចចាប់ផ្តើមអង្គុយចុះយឺតៗ ដោយស្រមៃថាអ្នកកំពុងតែអង្គុយលើកៅអី។ ជង្គង់ ដល់ភ្លៅរបស់អ្នកត្រូវតែត្រង់។ ព្យាយាមផ្តេកខ្នងតិចៗ តាមដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបាន។ ការលាតដៃត្រង់ ដូចក្នុងរូបនោះ អាចជួយរក្សាលំនឹងរបស់អ្នកបាន។ អ្នកត្រូវធ្វើចលនា ងើបចុះ ងើបឡើងយឺតៗ តាមដែលអ្នកអាចធ្វើបាន។

ដេកដាក់ខ្នងទៅនឹងកម្រាល រួចលើកដៃរបស់អ្នកឡើង បន្ទាប់មក លើកជើងម្ខាងឡើងយឺតៗ ដោយបត់ជង្គង់ ឲ្យមកប៉ះជាមួយនឹងដៃរបស់អ្នក ដូចដែលបានឃើញនៅក្នុងរូប។ ត្រលប់ទៅ ឥរិយាបទធ្វើពីដំបូងវិញ រួចធ្វើឡើងវិញជាមួយដៃ និងជើងម្ខាងទៀត។ កុំភ្លេចក្បូនឲ្យសោះ! គឺដៃខាងឆ្វេង ធ្វើជាមួយជើងឆ្វេង និងដៃខាងស្ដាំ ធ្វើជាមួយជើងស្តាំ។

ដំបូងទ្រខ្លួន របស់អ្នកដោយ ដៃ និងជើង ដែលមើលទៅរាងកាយអ្នកដូចជារាងត្រីកោណ នៅលើឥដ្ឋ។ លើកជើងរបស់អ្នកឲ្យខ្ពស់បំផុត តាមដែលអាចធ្វើបាន ដូចដែលឃើញក្នុងរូបដំបូង។ បន្ទាប់មក ដាក់វាចុះវិញយឺតៗ និងព្យាយាមឲ្យជង្គង់របស់អ្នកប៉ះនឹងចុងច្រមុះរបស់អ្នក។ ត្រលប់ទៅឥរិយាបទដំបូងវិញ រួចធ្វើសាឡើងវិញជាមួយជើងម្ខាងទៀត។

ចាប់ផ្តើមដោយដាក់ជើងឲ្យឆ្ងាយពីគ្នា និងបត់ជង្គង់ចុះបន្តិច និងទ្រដោយដាក់ខ្នងរបស់អ្នកជាប់នឹងជញ្ជាំង។ បន្ទាប់មក ដាក់ម្រាមដៃចូលគ្នា ឬក៏កាន់បាល់មួយ ដូចក្នុងរូប រួចផ្លាស់ប្តូរទីតាំងដៃរបស់អ្នក ពីម្ខាងទៅម្ខាងយឺតៗ និងព្យាយាមឲ្យប៉ះដល់ជញ្ជាំង។ សំខាន់បំផុតនោះគឺ ត្រូវធ្វើឲ្យត្រង់។

*ផែនការ រយៈពេលបួនសប្តាហ៍

សប្តាហ៍ទី ១ ៖

ធ្វើដូចខាងក្រោម សម្រាប់រយៈពេលប្រាំមួយថ្ងៃ

• ២ នាទី ក្រាបលើក្តារ

• ១ នាទី អាវ៉ង់

• ១ នាទី ចលនាភ្លៅ និងគូទ

• ១ នាទី ចលនាសាច់ដុំពោះ

• ១ នាទី ចលនាសាច់ដុំពោះ និងគូទ

• ១ នាទី ចលនាចង្កេះ

• ២ នាទី ក្រាបលើក្តារ

សម្រាក ១០ វិនាទី នៅចន្លោះលំហាត់ប្រាណនីមួយៗ

សប្តាហ៍ទី ២ ៖

ឆ្លាស់គ្នា ធ្វើបណ្តុំលំហាត់ប្រាណទាំង ២ រយៈពេលប្រាំមួយថ្ងៃ

បណ្តុំលំហាត់ប្រាណទី ១

• ៣ នាទី ក្រាបលើក្តារ

• ៣ នាទី ចលនាសាច់ដុំពោះ

• ៣ នាទី ចលនាភ្លៅ និងគូទ

សម្រាក ១៥ វិនាទី នៅចន្លោះលំហាត់ប្រាណនីមួយៗ

បណ្តុំលំហាត់ប្រាណទី ២

• ៣ នាទី ចលនាចង្កេះ

• ៣ នាទី អាវ៉ង់

• ៣ នាទី ចលនាសាច់ដុំពោះ និងគូទ

សម្រាក ១៥ វិនាទី នៅចន្លោះលំហាត់ប្រាណនីមួយៗ

សប្តាហ៍ទី ៣ ធ្វើដូច សប្តាហ៍ទី ១

សប្តាហ៍ទី ៤ ៖ ធ្វើដូច សប្តាហ៍ទី ២

ប្រសិនបើអ្នកធ្វើបានត្រឹមត្រូវ និងទៀងទាត់នោះ អ្នកនឹងទទួលបាននូវលទ្ធផល រាងស្អាតដ៏អស្ចារ្យ នៅក្នុងរយៈពេលតែមួយខែប៉ុណ្ណោះ! ជាពិសេស បង្កើតបានជាទម្លាប់ហាត់ប្រាណសាមញ្ញៗ តែ ១០ នាទីក្នុងមួយថ្ងៃទៀតផង៕ 

ប្រភព៖  | 

ខ្មែរឡូត

បើមានព័ត៌មានបន្ថែម ឬ បកស្រាយសូមទាក់ទង (1) លេខទូរស័ព្ទ 093868723 (៨-១១ព្រឹក & ១-៥ល្ងាច) (2) អ៊ីម៉ែល
(3) LINE, VIBER: 093868723 (4)
តាមរយៈទំព័រហ្វេសប៊ុកខ្មែរឡូត

១. ក្រាបលើក្តារ (Plank)
លំហាត់ប្រាណសាមញ្ញទាំង ៧ ដែលនឹងផ្លាស់ប្តូររាងកាយរអ្នក ត្រឹមតែ៤សប្តាហ៍

២. អាវ៉ង់ (Push-ups)
លំហាត់ប្រាណសាមញ្ញទាំង ៧ ដែលនឹងផ្លាស់ប្តូររាងកាយរអ្នក ត្រឹមតែ៤សប្តាហ៍

៣. កម្លាំងសាច់ដុំភ្លៅ និងគូទ
លំហាត់ប្រាណសាមញ្ញទាំង ៧ ដែលនឹងផ្លាស់ប្តូររាងកាយរអ្នក ត្រឹមតែ៤សប្តាហ៍

៤. អង្គុយ (Squatting)
លំហាត់ប្រាណសាមញ្ញទាំង ៧ ដែលនឹងផ្លាស់ប្តូររាងកាយរអ្នក ត្រឹមតែ៤សប្តាហ៍

៥. លំហាត់ប្រាណសាច់ដុំពោះ
លំហាត់ប្រាណសាមញ្ញទាំង ៧ ដែលនឹងផ្លាស់ប្តូររាងកាយរអ្នក ត្រឹមតែ៤សប្តាហ៍

៦. កម្លាំងសាច់ដុំពោះ និងគូទ
លំហាត់ប្រាណសាមញ្ញទាំង ៧ ដែលនឹងផ្លាស់ប្តូររាងកាយរអ្នក ត្រឹមតែ៤សប្តាហ៍

៧. ចលនាចង្កេះ
លំហាត់ប្រាណសាមញ្ញទាំង ៧ ដែលនឹងផ្លាស់ប្តូររាងកាយរអ្នក ត្រឹមតែ៤សប្តាហ៍