កង​ទ័ព​លីបីដណ្តើម​​បាន​ឡើង​វិញ​ទីក្រុង​កំពង់ផែ Sirte ពី​ក្រុម IS

កង​កម្លាំង​កងទ័ព​លីប៊ី បាន​ដណ្ដើម​កាន់កាប់​ឡើង​វិញ​ទីក្រុង​កំពង់ផែ Sirte ពី​ក្រុម IS បន្ទាប់​ពី​មាន​ការ​ប្រយុទ្ធ​គ្នា​យ៉ាង​ខ្លាំងក្លា។

 

កង​ទ័ព​លីបីដណ្តើម​​បាន​ឡើង​វិញ​ទីក្រុង​កំពង់ផែ Sirte ពី​ក្រុម IS

 

Sirte ដែល​ជា​ទី​បញ្ជា​ការ​សំខាន់​របស់​ក្រុម IS ត្រូវ​កង​កម្លាំង​រដ្ឋាភិបាល​លីបី​ចាប់ផ្ដើម​វាយ​ដណ្ដើម​​គ្រប់គ្រង​កាល​ពី​ចុង​ខែ​មុន ដោយ​មាន​ការ​​ជួយ​គាំទ្រ​ការ​វាយ​ប្រហារ​ពី​លើ​អាកាស​ពី​កង​កម្លាំង​អន្តរជាតិ​​។

 

កង​ទ័ព​លីបីដណ្តើម​​បាន​ឡើង​វិញ​ទីក្រុង​កំពង់ផែ Sirte ពី​ក្រុម IS

កង​ទ័ព​លីបីដណ្តើម​​បាន​ឡើង​វិញ​ទីក្រុង​កំពង់ផែ Sirte ពី​ក្រុម IS

ប្រភព៖ BBC