ក្រុមការងារ​ឃុំ​ត្នោត​ ចែក​ឧបករណ៍ ​និង​ថ្នាំ​សម្លាប់​សត្វល្អិត​ការពារ​ស្រូវវស្សា​

ក្រុមការងារ​ឃុំ​ត្នោត​ ចែក​ឧបករណ៍ ​និង​ថ្នាំ​សម្លាប់​សត្វល្អិត​ការពារ​ស្រូវវស្សា​ព្រៃវែង ៖ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១១ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦ លោក ឡុង ស្រេង ប្រធាន​ក្រុមការងារ​ឃុំ​ត្នោត ស្រុក​កញ្ជៀច ខេត្តព្រៃវែង និង​សហការី បាន​នាំ​យក​ឧបករណ៍​ធុង​បាញ់ថ្នាំ​សម្លាប់​សត្វល្អិត និង​ថ្នាំ​បាញ់​ទៅ​ចែក​ជូន​ប្រជាកសិករ​ក្នុង​ឃុំ​ត្នោត ​ដើម្បី​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​រដូវវស្សា​នេះ។​

បន្ទាប់ពី​ចែក​ជូន និង​បង្ហាត់បង្ហាញ​ពី​របៀប​ប្រើប្រាស់​ហើយ​នោះ​ លោក​ប្រធាន​ក្រុមការងារ​ក៏បាន​ដឹកនាំ​បងប្អូន​កសិករ​យើង​ចុះទៅ​វាលស្រែ​អនុវត្ត​ការ​បាញ់​ថ្នាំ​សម្លាប់សត្វ​ល្អិត​ការពារ​ស្រូវវស្សា​តែ​ម្ដ​ង៕

ក្រុមការងារ​ឃុំ​ត្នោត​ ចែក​ឧបករណ៍ ​និង​ថ្នាំ​សម្លាប់​សត្វល្អិត​ការពារ​ស្រូវវស្សា​

ក្រុមការងារ​ឃុំ​ត្នោត​ ចែក​ឧបករណ៍ ​និង​ថ្នាំ​សម្លាប់​សត្វល្អិត​ការពារ​ស្រូវវស្សា​

ក្រុមការងារ​ឃុំ​ត្នោត​ ចែក​ឧបករណ៍ ​និង​ថ្នាំ​សម្លាប់​សត្វល្អិត​ការពារ​ស្រូវវស្សា​