យូ​រី និង វី​វៀន បង្អួត​សម្រស់​រួមគ្នា​ក្នុង​ឈុត​ហែល​ទឹក​ដ៏​សិច​ស៊ី​

Videos


អ្នកគាំទ្រជាច្រើនមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានឃើញតារាចម្រៀងសមាជិកក្រុម Girls’ Generation នាង យូរី (Yuri) និងបងប្អូនស្រីជីដូនមួយរបស់នាងឈ្មោះ វីវៀន (Viviana) ស្លៀកប៊ីគីនីបង្ហាញសម្រស់នៅមាត់សមុទ្រ ។

រូបថតសិចស៊ីប៉ុន្មានសន្លឹករបស់ស្រីស្អាត យូរី និងនាង វីវៀ នេះត្រូវបានបង្ហាញនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណេតកាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីពួកគេទាំងពីរនាក់បានថតផ្សព្វផ្សាយឲ្យឈុតប៊ីគីនី និងឈុតហែលទឹកយីហោ «Barrel» ។ រូបថតប៉ុន្មានសន្លឹកនេះបានក្លាយជាចំណាប់អារម្មណ៍ថ្មីសម្រាប់អ្នកគាំទ្រជាច្រើននាក់លើសាកលលោក ដោយម្នាក់ៗគិតថា នេះគឺជារូបថតដ៏កម្របំផុតមួយសម្រាប់ យូរី និងនាង វីវៀ ដោយកន្លងមកបងប្អូនជីដូនមួយទាំងពីរនាក់នេះមិនដែលបានថតសិចស៊ីបង្អួតសម្រស់រាងកាយជាមួយគ្នាម្ដងណាឡើយ ។

យូ​រី និង វី​វៀន បង្អួត​សម្រស់​រួមគ្នា​ក្នុង​ឈុត​ហែល​ទឹក​ដ៏​សិច​ស៊ី​

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបថតរបស់ យូរី និង នាង វីវៀ ដែលថតក្នុងឱកាសផ្សព្វផ្សាយឈុតប៊ីគីនី និងឈុតហែលទឹក «Barrel» ចង់ដឹងថាបងប្អូនជីដូនមួយទាំងពីរនាក់ខាងលើនេះស្រស់ស្អាត និងសិចស៊ីយ៉ាងណានោះសូមមើលការបង្ហាញជូនទាំងអស់គ្នា ។ (ប្រភព កូរ៉េប៊ូ) កុសល

យូ​រី និង វី​វៀន បង្អួត​សម្រស់​រួមគ្នា​ក្នុង​ឈុត​ហែល​ទឹក​ដ៏​សិច​ស៊ី​
យូ​រី និង វី​វៀន បង្អួត​សម្រស់​រួមគ្នា​ក្នុង​ឈុត​ហែល​ទឹក​ដ៏​សិច​ស៊ី​
យូ​រី និង វី​វៀន បង្អួត​សម្រស់​រួមគ្នា​ក្នុង​ឈុត​ហែល​ទឹក​ដ៏​សិច​ស៊ី​
យូ​រី និង វី​វៀន បង្អួត​សម្រស់​រួមគ្នា​ក្នុង​ឈុត​ហែល​ទឹក​ដ៏​សិច​ស៊ី​
យូ​រី និង វី​វៀន បង្អួត​សម្រស់​រួមគ្នា​ក្នុង​ឈុត​ហែល​ទឹក​ដ៏​សិច​ស៊ី​
យូ​រី និង វី​វៀន បង្អួត​សម្រស់​រួមគ្នា​ក្នុង​ឈុត​ហែល​ទឹក​ដ៏​សិច​ស៊ី​
យូ​រី និង វី​វៀន បង្អួត​សម្រស់​រួមគ្នា​ក្នុង​ឈុត​ហែល​ទឹក​ដ៏​សិច​ស៊ី​
យូ​រី និង វី​វៀន បង្អួត​សម្រស់​រួមគ្នា​ក្នុង​ឈុត​ហែល​ទឹក​ដ៏​សិច​ស៊ី​
យូ​រី និង វី​វៀន បង្អួត​សម្រស់​រួមគ្នា​ក្នុង​ឈុត​ហែល​ទឹក​ដ៏​សិច​ស៊ី​
យូ​រី និង វី​វៀន បង្អួត​សម្រស់​រួមគ្នា​ក្នុង​ឈុត​ហែល​ទឹក​ដ៏​សិច​ស៊ី​
យូ​រី និង វី​វៀន បង្អួត​សម្រស់​រួមគ្នា​ក្នុង​ឈុត​ហែល​ទឹក​ដ៏​សិច​ស៊ី​

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត