ពិតជា​ពិសេស​ណាស់ លក្ខណៈ​យន្តហោះ​ឯកជន​របស់​ប្រធានាធិបតី អូ​បា​ម៉ា

Air Force One ជាយន្តហោះពិសេស របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា ជាយន្តហោះបូអ៊ីង 747-200B មានបណ្តោយប្រវែងជាង ៧០ ម៉ែត្រ ប្រវែងស្លាប ៥៩ ម៉ែត្រ និង កម្ពស់ ១៩ ម៉ែត្រ មាន ៦ ជាន់ ប្រកបដោយ ផ្នែកខាងក្រៅមានទង់ជាតិ និង ត្រារបស់ប្រធានាធិបតី មានបន្ទប់ប្រជុំ បន្ទប់អាហារ បន្ទប់ត្រៀមអាហារ បន្ទប់ឯកជនសម្រាប់បុគ្គលិកពេទ្យ (មានគ្រូពេទ្យទៅជាមួយគ្រប់ជើងហោះហើរ) និង បន្ទប់ទំនាក់ទំនងពីអាកាសទៅដី ។

Air Force One ជាយន្តហោះដែលចំណាយថ្លៃខ្ពស់កប់ពពកលើលោក ក្នុងការហោះហើរមួយលើកៗ គឺ $206.337 ក្នុងមួយម៉ោង ។ តាមរបាយការណ៍របស់ Freedom of Information Act (FOIA) letter ដែលបានទទួលពី by the nonprofit Judicial Watch ។

ពិតជា​ពិសេស​ណាស់ លក្ខណៈ​យន្តហោះ​ឯកជន​របស់​ប្រធានាធិបតី អូ​បា​ម៉ា

ក្រៅពីនៅផ្នែកខាងក្រៅមើលទៅរាងស្អាត របាំងមាំហើយ នៅផ្នែកខាងក្នុងប្រកបដោយភាពទំនើប និង មានសុវត្ថិភាពបំផុតក្នុងលោក ៕

ពិតជា​ពិសេស​ណាស់ លក្ខណៈ​យន្តហោះ​ឯកជន​របស់​ប្រធានាធិបតី អូ​បា​ម៉ា ពិតជា​ពិសេស​ណាស់ លក្ខណៈ​យន្តហោះ​ឯកជន​របស់​ប្រធានាធិបតី អូ​បា​ម៉ា ពិតជា​ពិសេស​ណាស់ លក្ខណៈ​យន្តហោះ​ឯកជន​របស់​ប្រធានាធិបតី អូ​បា​ម៉ា ពិតជា​ពិសេស​ណាស់ លក្ខណៈ​យន្តហោះ​ឯកជន​របស់​ប្រធានាធិបតី អូ​បា​ម៉ា ពិតជា​ពិសេស​ណាស់ លក្ខណៈ​យន្តហោះ​ឯកជន​របស់​ប្រធានាធិបតី អូ​បា​ម៉ា ពិតជា​ពិសេស​ណាស់ លក្ខណៈ​យន្តហោះ​ឯកជន​របស់​ប្រធានាធិបតី អូ​បា​ម៉ា ពិតជា​ពិសេស​ណាស់ លក្ខណៈ​យន្តហោះ​ឯកជន​របស់​ប្រធានាធិបតី អូ​បា​ម៉ា ពិតជា​ពិសេស​ណាស់ លក្ខណៈ​យន្តហោះ​ឯកជន​របស់​ប្រធានាធិបតី អូ​បា​ម៉ា ពិតជា​ពិសេស​ណាស់ លក្ខណៈ​យន្តហោះ​ឯកជន​របស់​ប្រធានាធិបតី អូ​បា​ម៉ា ពិតជា​ពិសេស​ណាស់ លក្ខណៈ​យន្តហោះ​ឯកជន​របស់​ប្រធានាធិបតី អូ​បា​ម៉ា ពិតជា​ពិសេស​ណាស់ លក្ខណៈ​យន្តហោះ​ឯកជន​របស់​ប្រធានាធិបតី អូ​បា​ម៉ាពិតជា​ពិសេស​ណាស់ លក្ខណៈ​យន្តហោះ​ឯកជន​របស់​ប្រធានាធិបតី អូ​បា​ម៉ា ពិតជា​ពិសេស​ណាស់ លក្ខណៈ​យន្តហោះ​ឯកជន​របស់​ប្រធានាធិបតី អូ​បា​ម៉ា ពិតជា​ពិសេស​ណាស់ លក្ខណៈ​យន្តហោះ​ឯកជន​របស់​ប្រធានាធិបតី អូ​បា​ម៉ា ពិតជា​ពិសេស​ណាស់ លក្ខណៈ​យន្តហោះ​ឯកជន​របស់​ប្រធានាធិបតី អូ​បា​ម៉ា ពិតជា​ពិសេស​ណាស់ លក្ខណៈ​យន្តហោះ​ឯកជន​របស់​ប្រធានាធិបតី អូ​បា​ម៉ា ពិតជា​ពិសេស​ណាស់ លក្ខណៈ​យន្តហោះ​ឯកជន​របស់​ប្រធានាធិបតី អូ​បា​ម៉ា

ប្រភព៖ pmhotnews

  • ពិតជា​ពិសេស​ណាស់ លក្ខណៈ​យន្តហោះ​ឯកជន​របស់​ប្រធានាធិបតី អូ​បា​ម៉ា已关闭评论
  • 21 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/06/13  Category:កំសាន្ត
Tags: