អាការ​ជំងឺ​ស្វាមី កា​តុ ក្នុង​ថ្ងៃទី ១៣ នេះ​

Videos


បើតាមសម្តីអ្នកនាង សុខ ច័ន្ទធីតា ហៅ កាតុ បានអោយដឹងថា ស្វាមី របស់នាងបានមកដល់ ស្រុកខ្មែរវិញហើយ បន្ទាប់ពីសម្រាកព្យាបាលនៅប្រទេសវៀតណាមអស់ពេលមួយ សប្តាហ៍ និងចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ជាងពីរម៉ឺនដុល្លារ ។

ពេលនេះ ស្វាមី កាតុ កំពុងសម្រាកនៅផ្ទះ បើជំងឺមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាទៀត នាងនឹងនាំស្វាមី ទៅពិនិត្យបន្តទៀតតាមវេជ្ជបញ្ជាពេទ្យ ។ កាតុ ពិតជាមានការព្រួយបារម្ភចំពោះជំងឺស្វាមីរបស់នាងខ្លាំងណាស់ ដូច្នេះហើយ ទើបនាងសុខចិត្តបោះបង់ការងារដែលបានគ្រោងទុកចោល ហើយងាកមកមើលថែស្វាមី ។

អាការ​ជំងឺ​ស្វាមី កា​តុ ក្នុង​ថ្ងៃទី ១៣ នេះ​

ត្រឹមតែមួសប្តាហ៍ កាតុ ខាតបង់ប្រាក់មិនតិចទេ ទាំងប្រាក់មើលជំងឺស្វាមី និង ការងារ ។ បន្ទាប់ពីស្វាមី អ្នកនាង កាតុ បានមកដល់ស្រុកខ្មែរវិញ កាតុ ត្រៀមនឹងចេញបំពេញការងាររបស់នាងដូចដើមវិញហើយ ពីព្រោះនាងខាតបង់ការងារច្រើនក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍នេះ ។

អាការ​ជំងឺ​ស្វាមី កា​តុ ក្នុង​ថ្ងៃទី ១៣ នេះ​

កាតុ ក៏បានផ្ញើសារទៅកាន់អ្នកគាំទ្រ របស់ខ្លួនផងដែរថា អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា ដែលបាន ជូនពរស្វាមីរបស់នាងអោយឆាប់បានជាពីជំងឺ ៕ អាលីណា

អាការ​ជំងឺ​ស្វាមី កា​តុ ក្នុង​ថ្ងៃទី ១៣ នេះ​
អាការ​ជំងឺ​ស្វាមី កា​តុ ក្នុង​ថ្ងៃទី ១៣ នេះ​
អាការ​ជំងឺ​ស្វាមី កា​តុ ក្នុង​ថ្ងៃទី ១៣ នេះ​
អាការ​ជំងឺ​ស្វាមី កា​តុ ក្នុង​ថ្ងៃទី ១៣ នេះ​
អាការ​ជំងឺ​ស្វាមី កា​តុ ក្នុង​ថ្ងៃទី ១៣ នេះ​
អាការ​ជំងឺ​ស្វាមី កា​តុ ក្នុង​ថ្ងៃទី ១៣ នេះ​
អាការ​ជំងឺ​ស្វាមី កា​តុ ក្នុង​ថ្ងៃទី ១៣ នេះ​
អាការ​ជំងឺ​ស្វាមី កា​តុ ក្នុង​ថ្ងៃទី ១៣ នេះ​

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត