អ្នកនាំពាក្យ​អះអាងថា ប្រធានាធិបតី​ថ្មី​ហ្វីលីពីន​ពុំ​គាំទ្រ​ការសម្លាប់​មនុស្ស​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធតុលាការ​

dnt-news : ​អ្នកនាំពាក្យ​លោក Rodrigo Duterte អនាគត​ប្រធានាធិបតី​ថ្មី​របស់​ហ្វីលីពីន បាន​ឲ្យ​ដឹងថា លោក Duterte ពុំ​គាំទ្រ​ការសម្លាប់​មនុស្ស​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធតុលាការ​នោះឡើយ​។​ ​ការអះអាង​ដូច្នេះ​របស់​អ្នកនាំពាក្យ​ប្រធានាធិបតី​ជាប់ឆ្នោត​ថ្មី​របស់​ហ្វីលីពីន ត្រូវបាន​ធ្វើឡើង​បន្ទាប់ពី​មានការ​រិះគន់​យ៉ាងធ្ងន់ធ