គ្រ​ត ប្រាប់ថ្លៃ​កាត់សក់​តាម​រោងការ​(Video Inside)

dnt-news : តារា​កំប្លែង​ជើងចាស់ អ្នកនាង គ្រ​ត បាន​ប្រាប់ថា ជាទូទៅ​អ្នកនាង​ស៊ីថ្លៃ​កាត់សក់​ចន្លោះ​២០០ ដុល្លារ រហូតដល់​ទៅ​១៥០០ ដុល្លារ​អាមេរិក ក្នុង​១​រោង ដែល​តម្លៃ​នេះ ស្ថិត​ទៅលើ​ទីតាំង និង ស្ថានភាព​ខុសគ្នា​។​