កម្ពុជា​-​កូរ៉េ បើក​វេទិកា ​ស្ដីពី​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​

កម្ពុជា​-​កូរ៉េ បើក​វេទិកា ​ស្ដីពី​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ភ្នំពេញ ​៖ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ទីភ្នាក់ងារ​ជំរុញ​ការ​វិនិយោគ និង​ពា​ណិជ្ជកម្ម​កូរ៉េ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១៣ ខែមិថុនា​នេះ នៅ​សណ្ឋាគារ​ឡឺ​រ៉ូយ៉ាល់ បាន​សហការ​គ្នា​រៀបចំ​វេទិកា ស្ដីពី​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​-​កូរ៉េ​។​

វេទិកា​នេះ​ ធ្វើ​ឡើង​ជា​លើក​ទី​២​ហើយ ក្នុង​គោលបំណង ​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា ជាពិ​សេស​ការ​ផ្តល់​ហិរញ្ញវត្ថុ​តាម​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា ដែល​អាច​ឲ្យ​យើង​ធ្វើការ​ទូទាត់​ដោយ​ប្រើប្រាស់​ទូរ​ស័​ព្ទ​ដៃ និង​electronic money transfer ដែល​អាច​ឲ្យ​យើង​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ពី​គណនី​មួយ ទៅ​គណនី​មួយទៀត តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​ទៅ​ធនាគារ​៕

កម្ពុជា​-​កូរ៉េ បើក​វេទិកា ​ស្ដីពី​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​

កម្ពុជា​-​កូរ៉េ បើក​វេទិកា ​ស្ដីពី​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​