បាញ់ប្រហារ​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​នៅក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​អាមេរិក​៖ មនុស្ស​៥០​នាក់​ស្លាប់ រីឯ​ខ្មាន់កាំភ្លើង​ត្រូវបាន​ចោទ​ជា​ចារកម្ម​របស់ ISIS

បុរសដើមកំណើតអាមេរិកម្នាក់ ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាចារកម្មរបស់ ISIS បានបាញ់សម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច ៥០ នាក់ កាលពីវេលាទៀបភ្លឺថ្ងៃអាទិត្យ នៅឯក្លឹបរាត្រីសម្រាប់មនុស្សស្រឡាញ់ភេតដូចគ្នាមួយកន្លែង នៅក្នុងទីក្រុង Orlando ។ ហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារមនុស្សទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ ត្រូវបានពួកអាជ្ញាធរនិយាយថា វាជាអំពើភេរវកម្មដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ប្រទេសនេះ ចាប់តាំងពីភេរវកម្មថ្ងៃទី ១១ កញ្ញា ២០០១ មក ។

បាញ់ប្រហារ​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​នៅក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​អាមេរិក​៖ មនុស្ស​៥០​នាក់​ស្លាប់ រីឯ​ខ្មាន់កាំភ្លើង​ត្រូវបាន​ចោទ​ជា​ចារកម្ម​របស់ ISIS

ប៉ូលីសក្រុង Orlando និយាយថា បុរសម្នាក់ឈ្មោះ Omar Mateen ដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់, ត្រូវបានកំណត់ថាជាជនសង្ស័យនៅក្នុងអំពើបាញ់ប្រហារដ៏ធំនេះ ស្ថិតនៅក្លឹងរាត្រី “Gay Nighclub” ក្នុងទីក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida (អាមេរិក) កាលពីថ្ងៃទី ១២ មិថុនា ២០១៦ ។

បាញ់ប្រហារ​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​នៅក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​អាមេរិក​៖ មនុស្ស​៥០​នាក់​ស្លាប់ រីឯ​ខ្មាន់កាំភ្លើង​ត្រូវបាន​ចោទ​ជា​ចារកម្ម​របស់ ISIS

បាញ់ប្រហារ​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​នៅក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​អាមេរិក​៖ មនុស្ស​៥០​នាក់​ស្លាប់ រីឯ​ខ្មាន់កាំភ្លើង​ត្រូវបាន​ចោទ​ជា​ចារកម្ម​របស់ ISIS

ប៉ូលីសនិយាយថា មុនពេលកើតហេតុ គេបានឃើញ Mateen កាន់កាំភ្លើង (វែងធម្មតា) ១ដើម និងខ្លី១ដើម ចូលក្នុងក្លឹបរាត្រីខាងលើនេះ នៅវេលាម៉ោង ២ ទៀបភ្លឺថ្ងៃអាទិត្យ និងចាប់ផ្តើមបាញ់ប្រហារ បណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច ៥០ នាក់ ស្លាប់ និង ៥៣ នាក់ ផ្សេងទៀតរងរបួស ។

ក្រោយប្រឈមមុខដាក់គ្នាប្រហែល ៣ ម៉ោង, ខណៈអ្នកនៅជាប់គាំងខាងក្នុងក្លឹប ទូរស័ព្ទហៅ និងផ្ញើសារទៅកាន់មិត្តភ័ក្ត និងសាច់ញាតិ ដោយក្តីអស់សង្ឃឹម, ប៉ូលីសបានបើករថយន្តពាសដែកបំបែកចូលក្នុងអាគារក្លឹប ជាមួយគ្រាប់បែក និងបន្ទាប់មកបាញ់សម្លាប់ Mateen ៕

បាញ់ប្រហារ​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​នៅក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​អាមេរិក​៖ មនុស្ស​៥០​នាក់​ស្លាប់ រីឯ​ខ្មាន់កាំភ្លើង​ត្រូវបាន​ចោទ​ជា​ចារកម្ម​របស់ ISIS
បាញ់ប្រហារ​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​នៅក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​អាមេរិក​៖ មនុស្ស​៥០​នាក់​ស្លាប់ រីឯ​ខ្មាន់កាំភ្លើង​ត្រូវបាន​ចោទ​ជា​ចារកម្ម​របស់ ISISបាញ់ប្រហារ​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​នៅក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​អាមេរិក​៖ មនុស្ស​៥០​នាក់​ស្លាប់ រីឯ​ខ្មាន់កាំភ្លើង​ត្រូវបាន​ចោទ​ជា​ចារកម្ម​របស់ ISISបាញ់ប្រហារ​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​នៅក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​អាមេរិក​៖ មនុស្ស​៥០​នាក់​ស្លាប់ រីឯ​ខ្មាន់កាំភ្លើង​ត្រូវបាន​ចោទ​ជា​ចារកម្ម​របស់ ISISបាញ់ប្រហារ​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​នៅក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​អាមេរិក​៖ មនុស្ស​៥០​នាក់​ស្លាប់ រីឯ​ខ្មាន់កាំភ្លើង​ត្រូវបាន​ចោទ​ជា​ចារកម្ម​របស់ ISISបាញ់ប្រហារ​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​នៅក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​អាមេរិក​៖ មនុស្ស​៥០​នាក់​ស្លាប់ រីឯ​ខ្មាន់កាំភ្លើង​ត្រូវបាន​ចោទ​ជា​ចារកម្ម​របស់ ISISបាញ់ប្រហារ​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​នៅក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​អាមេរិក​៖ មនុស្ស​៥០​នាក់​ស្លាប់ រីឯ​ខ្មាន់កាំភ្លើង​ត្រូវបាន​ចោទ​ជា​ចារកម្ម​របស់ ISIS បាញ់ប្រហារ​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​នៅក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​អាមេរិក​៖ មនុស្ស​៥០​នាក់​ស្លាប់ រីឯ​ខ្មាន់កាំភ្លើង​ត្រូវបាន​ចោទ​ជា​ចារកម្ម​របស់ ISIS

បាញ់ប្រហារ​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​នៅក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​អាមេរិក​៖ មនុស្ស​៥០​នាក់​ស្លាប់ រីឯ​ខ្មាន់កាំភ្លើង​ត្រូវបាន​ចោទ​ជា​ចារកម្ម​របស់ ISIS