រូបថត​លោកតា​លោកយាយ​វ័យ ៩៥ ឆ្នាំ ធ្វើ​ឲ្យ​រង្គោះរង្គើ​បណ្តាញ​សង្គម​

Videos


រូបថតដែលអ្នកឃើញទាំងនេះជារូបថតគូស្វាមីភរិយាវ័យ ៩៥ ឆ្នាំមកពីស្រុក Hubei ដែលពួកគាត់ថតរូបនេះ គោលបំណងគឺដើម្បីអបអរសាទរខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី ៦៤ របស់ពួកគាត់ ។ រូបថតពួកគាត់ត្រូវបានអ្នកលេងអ៊ីនធឺរណេតក្នុងបណ្តាញសង្គមជាច្រើនចែកចាយបន្តបន្ទាប់គ្នា ព្រោះតែភាពផ្អែមល្អែមមិនគួរឲ្យជឿ និង ភាពនិរន្តរបស់ពួកគាត់ ។

ចង់ដឹងថា ពួកគាត់ស្រស់ស្អាតយ៉ាងណានោះ សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោមបន្ថែមទៀត ៖
ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ភីផល ដាយលី)

រូបថត​លោកតា​លោកយាយ​វ័យ ៩៥ ឆ្នាំ ធ្វើ​ឲ្យ​រង្គោះរង្គើ​បណ្តាញ​សង្គម​
រូបថត​លោកតា​លោកយាយ​វ័យ ៩៥ ឆ្នាំ ធ្វើ​ឲ្យ​រង្គោះរង្គើ​បណ្តាញ​សង្គម​
រូបថត​លោកតា​លោកយាយ​វ័យ ៩៥ ឆ្នាំ ធ្វើ​ឲ្យ​រង្គោះរង្គើ​បណ្តាញ​សង្គម​
រូបថត​លោកតា​លោកយាយ​វ័យ ៩៥ ឆ្នាំ ធ្វើ​ឲ្យ​រង្គោះរង្គើ​បណ្តាញ​សង្គម​
រូបថត​លោកតា​លោកយាយ​វ័យ ៩៥ ឆ្នាំ ធ្វើ​ឲ្យ​រង្គោះរង្គើ​បណ្តាញ​សង្គម​
រូបថត​លោកតា​លោកយាយ​វ័យ ៩៥ ឆ្នាំ ធ្វើ​ឲ្យ​រង្គោះរង្គើ​បណ្តាញ​សង្គម​
រូបថត​លោកតា​លោកយាយ​វ័យ ៩៥ ឆ្នាំ ធ្វើ​ឲ្យ​រង្គោះរង្គើ​បណ្តាញ​សង្គម​
រូបថត​លោកតា​លោកយាយ​វ័យ ៩៥ ឆ្នាំ ធ្វើ​ឲ្យ​រង្គោះរង្គើ​បណ្តាញ​សង្គម​

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត