តោះ​! គយគន់​សម្រស់​តារា​ចិន​ល្បីៗ​នៅលើ​ព្រំ​ក្រហម​មហោស្រព​ភាពយន្ត យ៉ាងម៉េច​ដែរ​!​

Videos


នៅក្នុងព្រឹត្តិការមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិ «Shanghai International Film Festival» លើកទី ១៩ ដែលបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងសៀងហៃ កាលពីពេលថ្មីៗមកនេះគេឃើញមានវត្តមានរបស់ភ្ញៀវជាតិ អន្តរជាតិ អ្នកសារព័ត៌មាន និង តារាសម្ដែងប្រុសស្រីល្បីៗជាច្រើននាក់បានចូលរួម ដែលកាន់តែញាំងឲ្យកម្មវិធីដ៏ធំអស្ចារ្យប្រចាំឆ្នាំមួយនេះកាន់តែមានភាពអធិកអធមខ្លាំងបំផុត ។

សម្រាប់ក្រុមតារាល្បីៗដែលបានបង្ហាញខ្លួននៅលើកម្រាលព្រំក្រហមនៃព្រឹត្តិការដ៏ធំ «Shanghai International Film Festival» នេះរួមមានដូចជាកំពូលតារាក្បាច់គុណ ឈិន ឡុង (Jackie Chan) នាង លីន ស៊ីនរូ (Ruby Lin) ហ្វាន ពីងពីង (Fan Bingbing) លីន ជាស៊ីន (Karena Lam) ថាង យ៉ាន (Tiffany Tang) និង លោក គួក ហ្វ៊ូឆឹង (Aaron Kwok) ជាដើម ។

ចង់ដឹងថា តើតារាប្រុសស្រីល្បីៗខាងលើមានសម្រស់ និង រូបរាងសង្ហាយ៉ាងណាសម្រាប់ឱកាសដ៏អស្ចារ្យនេះ សូមមើលការបង្ហាញជូនទាំងអស់គ្នា ៖
(ប្រភព ឡូលីប៉ប) កុសល

តោះ​! គយគន់​សម្រស់​តារា​ចិន​ល្បីៗ​នៅលើ​ព្រំ​ក្រហម​មហោស្រព​ភាពយន្ត យ៉ាងម៉េច​ដែរ​!​
តោះ​! គយគន់​សម្រស់​តារា​ចិន​ល្បីៗ​នៅលើ​ព្រំ​ក្រហម​មហោស្រព​ភាពយន្ត យ៉ាងម៉េច​ដែរ​!​
តោះ​! គយគន់​សម្រស់​តារា​ចិន​ល្បីៗ​នៅលើ​ព្រំ​ក្រហម​មហោស្រព​ភាពយន្ត យ៉ាងម៉េច​ដែរ​!​
តោះ​! គយគន់​សម្រស់​តារា​ចិន​ល្បីៗ​នៅលើ​ព្រំ​ក្រហម​មហោស្រព​ភាពយន្ត យ៉ាងម៉េច​ដែរ​!​
តោះ​! គយគន់​សម្រស់​តារា​ចិន​ល្បីៗ​នៅលើ​ព្រំ​ក្រហម​មហោស្រព​ភាពយន្ត យ៉ាងម៉េច​ដែរ​!​
តោះ​! គយគន់​សម្រស់​តារា​ចិន​ល្បីៗ​នៅលើ​ព្រំ​ក្រហម​មហោស្រព​ភាពយន្ត យ៉ាងម៉េច​ដែរ​!​
តោះ​! គយគន់​សម្រស់​តារា​ចិន​ល្បីៗ​នៅលើ​ព្រំ​ក្រហម​មហោស្រព​ភាពយន្ត យ៉ាងម៉េច​ដែរ​!​
តោះ​! គយគន់​សម្រស់​តារា​ចិន​ល្បីៗ​នៅលើ​ព្រំ​ក្រហម​មហោស្រព​ភាពយន្ត យ៉ាងម៉េច​ដែរ​!​
តោះ​! គយគន់​សម្រស់​តារា​ចិន​ល្បីៗ​នៅលើ​ព្រំ​ក្រហម​មហោស្រព​ភាពយន្ត យ៉ាងម៉េច​ដែរ​!​
តោះ​! គយគន់​សម្រស់​តារា​ចិន​ល្បីៗ​នៅលើ​ព្រំ​ក្រហម​មហោស្រព​ភាពយន្ត យ៉ាងម៉េច​ដែរ​!​
តោះ​! គយគន់​សម្រស់​តារា​ចិន​ល្បីៗ​នៅលើ​ព្រំ​ក្រហម​មហោស្រព​ភាពយន្ត យ៉ាងម៉េច​ដែរ​!​
តោះ​! គយគន់​សម្រស់​តារា​ចិន​ល្បីៗ​នៅលើ​ព្រំ​ក្រហម​មហោស្រព​ភាពយន្ត យ៉ាងម៉េច​ដែរ​!​
តោះ​! គយគន់​សម្រស់​តារា​ចិន​ល្បីៗ​នៅលើ​ព្រំ​ក្រហម​មហោស្រព​ភាពយន្ត យ៉ាងម៉េច​ដែរ​!​
តោះ​! គយគន់​សម្រស់​តារា​ចិន​ល្បីៗ​នៅលើ​ព្រំ​ក្រហម​មហោស្រព​ភាពយន្ត យ៉ាងម៉េច​ដែរ​!​

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត