វ៉ាន់ នី​ឡា កាន់តែ​ភ័យ​បារម្ភ​រឿង​សុវត្ថិភាព​

dnt-news : យោងតាម​ការអះអាងរ​បស់​សាមីខ្លួន​និង​សមាគម​ដែល​ផ្ដល់​មេធាវី​អោយ​កញ្ញា វ៉ាន់ នី​ឡា គឺ​តារា​ស្រី​រូបនេះ​កាន់តែ​មានការ​ភ័យ​បារម្ភ​រឿង​សុវត្ថិភាព​ទ្វេ​រដង ដោយសារតែ​នាង​សម្រេចចិត្ត​ដាក់ពាក្យ​បណ្ដឹង​ទៅកាន់​ក្រសួងមហាផ្ទៃ ហើយ​ត្រូវបាន​ជនអនាមិក​គំរាមកំហែង​។ វ៉ាន់ នី​ឡា បញ្ជាក់ថា​សុវត្ថិភាព​របស់​នាង​