នារី​ម្នាក់​និយម​បំបៅ​ដោះ​គូស្នេហ៍​រៀងរាល់​២​ម៉ោង​ម្តង

dnt-news : «Daily Mail» កាលពីពេល​ថ្មីៗ​កន្លងមក​ផ្សាយ​ថា នាង Jennifer Mulford អាយុ​៣៦​ឆ្នាំ អតីត​អ្នកលក់​ស្រា​នៅ​ក្រុង​អា​ត្ល​ង់​តា រដ្ឋ​ជ័រ​ជៀ សហរដ្ឋអាមេរិក តែងតែ​សុំច្បាប់​ពី​កន្លែង​ការងារ​ដើម្បី​ទៅ​បំបៅ​ទឹកដោះ​ដល់​លោក Brad Leeson អាយុ​៣៦​ឆ្នាំ ជា​គូស្នេហ៍​រៀងរាល់​២​ម៉ោង​ម្តង ។​