សិលាចារឹក ២ និយាយ​ពី​ល្ខោនខោល​

dnt-news : សាស្ត្រាចារ្យ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​លោក វង្ស សុធា​រ៉ា បាន​អះអាងថា សិលាចារឹក​លេខ ១២២៩ ឆ្នាំ ៩៧៩ នៃ​គ្រិស្តសករាជ ដែល​ទើប​រកឃើញ​នៅ​វត្ត ប្រ​ម៉ា ខេត្តសៀមរាប ក៏មាន​និយាយ​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​ល្ខោនខោល​ដែរ​។​