ដល់​វគ្គ សុផា លីនដា រាប់​ឈ្មោះ​សិល្បករ​គ្នា​ឯង​ម្ដង​មើល៍

ល្បែង​កម្សាន្ត​តេស្ដ​សមត្ថភាព​​សិល្បករ​ត្រឡប់​ជួប​គ្នា​សាជាថ្មី​ ដែល​ថ្ងៃ​នេះ តារា​សម្ដែង​ សុផា លីនដា បាន​ចូល​ខ្លួន​​រាប់​ឈ្មោះ​មិត្ត​ភក្តិ​សិល្បករ​ចូល​រួម​ខួប​ បញ្ញា សិទ្ធ​។

 

ដល់​វគ្គ សុផា លីនដា រាប់​ឈ្មោះ​សិល្បករ​គ្នា​ឯង​ម្ដង​មើល៍

 

​ចាំ​អី​ទៀត​​ចង់​ដឹង​ថា​ លីនដា រាប់​បាន​ប៉ុន្មាន​តោះ​ទៅ​ទស្សនា​វីដេអូ​ខាង​ក្រោម​​តិច​មើល៍៖

 

 

អត្ថបទ៖ ថា ម៉ាលីដា