​បុរសម្នាក់​ ​ផលិត​សំបក​កុំព្យូទ័រ​​រាង​ប្លែក ទទួល​រង្វាន់​​រាប់​ភ្លេច​

លោក​ ​Suchao Prowphong​ ​ជា​វិចិត្រករ​ថៃ​ ​ម្នាក់​ដែល​មាន​ជំនាញ​ខាង​ផលិត​សំបក​កុំព្យូទ័រ​ ​មាន​រាង​ប្លែក​ៗ​ ​និង​ទាក់ទាញ​ ​ខណៈ​ស្នាដៃ​ទាំង​នោះ​ទទួល​ពាន់​រង្វាន់​ស្ទើរ​ទាំង​អស់​ ​។​ ​Sabay​ ​សូម​បង្ហាញ​ពី​ស្នាដៃ​មួយ​ចំនួន​ដែល​លោក​ ​Suchao Prowphong​ ​ធ្លាប់​បាន​ផលិត​ ​។​

 

​បុរសម្នាក់​ ​ផលិត​សំបក​កុំព្យូទ័រ​​រាង​ប្លែក ទទួល​រង្វាន់​​រាប់​ភ្លេច​

 លោក Suchao Prowphong

 

​បុរសម្នាក់​ ​ផលិត​សំបក​កុំព្យូទ័រ​​រាង​ប្លែក ទទួល​រង្វាន់​​រាប់​ភ្លេច​

 

​បុរសម្នាក់​ ​ផលិត​សំបក​កុំព្យូទ័រ​​រាង​ប្លែក ទទួល​រង្វាន់​​រាប់​ភ្លេច​

 

​បុរសម្នាក់​ ​ផលិត​សំបក​កុំព្យូទ័រ​​រាង​ប្លែក ទទួល​រង្វាន់​​រាប់​ភ្លេច​

 

​បុរសម្នាក់​ ​ផលិត​សំបក​កុំព្យូទ័រ​​រាង​ប្លែក ទទួល​រង្វាន់​​រាប់​ភ្លេច​

 

​បុរសម្នាក់​ ​ផលិត​សំបក​កុំព្យូទ័រ​​រាង​ប្លែក ទទួល​រង្វាន់​​រាប់​ភ្លេច​

 

​បុរសម្នាក់​ ​ផលិត​សំបក​កុំព្យូទ័រ​​រាង​ប្លែក ទទួល​រង្វាន់​​រាប់​ភ្លេច​

 

​បុរសម្នាក់​ ​ផលិត​សំបក​កុំព្យូទ័រ​​រាង​ប្លែក ទទួល​រង្វាន់​​រាប់​ភ្លេច​

 

​បុរសម្នាក់​ ​ផលិត​សំបក​កុំព្យូទ័រ​​រាង​ប្លែក ទទួល​រង្វាន់​​រាប់​ភ្លេច​

 

​បុរសម្នាក់​ ​ផលិត​សំបក​កុំព្យូទ័រ​​រាង​ប្លែក ទទួល​រង្វាន់​​រាប់​ភ្លេច​

 

​បុរសម្នាក់​ ​ផលិត​សំបក​កុំព្យូទ័រ​​រាង​ប្លែក ទទួល​រង្វាន់​​រាប់​ភ្លេច​

 

​បុរសម្នាក់​ ​ផលិត​សំបក​កុំព្យូទ័រ​​រាង​ប្លែក ទទួល​រង្វាន់​​រាប់​ភ្លេច​

 

​បុរសម្នាក់​ ​ផលិត​សំបក​កុំព្យូទ័រ​​រាង​ប្លែក ទទួល​រង្វាន់​​រាប់​ភ្លេច​

 

អាន​បន្ត​ ​៖​ ដឹង​ហាង លក់​ឡាន Lexus 570 មួយ​គ្រឿងៗ ចំណេញ​ប៉ុន្មាន​អត់?

 

​ប្រែ​សម្រួល​ ​៖​ ​រដ្ឋ​
​ប្រភព​ ​៖​ ​fb/Suchao Prowphong