ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​ត្រូវបាន​ប្តូ​រទូរ​ស័​ព្ទៈ ពី BlackBerry អូ​បា​ម៉ា​ទទួលបាន​ទូរស័ព្ទ “​ដុំឥដ្ឋ​”

dnt-news : ​ទោះបី​នៅសល់​ប៉ុន្មាន​ខែ​ទៀត លោក អូ​បា​ម៉ា ត្រូវ​បញ្ចប់​អាណត្តិ​ប្រធានាធិបតី​ក៏ដោយ តែ​ទូរស័ព្ទ​របស់លោក​ត្រូវបាន “​តម្រូវ​” ឲ្យ​ប្តូរ ។ ទូរស័ព្ទ​ថ្មី​នេះ ពុំ​អាច​ថតរូប​ផ្ញើ​សារ ឬ ស្តាប់ភ្លេង​បាន ។ ប្រសិនបើ​មើល​មួយ​ភ្នែក វា​ស្រដៀង​នឹង​ដុំឥដ្ឋ​១​បំណែក​អីចឹង ។ តែ​នេះ ជា​សំណូមពរ​សុវត្ថិភាព​ទំន