តោះ​មក​មើល​សកម្មភាព​ក្រៅ​ឆាក​តារា​ល្បី​ៗ ថត​រូប​អី​ហ្នឹង​ប្លែក​ម៉្លេះ!

មាន សូនីតា, ឡូរ៉ា ម៉ម, Sivpin Chong, ក្មេង​ខ្មែរ (ពន្លឺ)ពួក​គេ​ទាំង​អស់​គ្នា​កំពុង​ថត​រូប សម្រាប់​គម្រោង​មួយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា “ព្រៃ” ដែល​រូបភាព​ទាំង​នេះ​នឹង​ត្រូវ​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​ជា​សាធារណៈ​នា​ថ្ងៃ​ទី​២៥ មិថុនា​ខាង​មុខ។

 

តោះ​មក​មើល​សកម្មភាព​ក្រៅ​ឆាក​តារា​ល្បី​ៗ ថត​រូប​អី​ហ្នឹង​ប្លែក​ម៉្លេះ!